1. K.J. Parlevliet
Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. dr. K.J. Parlevliet

Internist-nefroloog

Persoonlijke noot

"Het hebben van een nierziekte kan het leven van een patiënt en de mensen om hem/haar heen ingrijpend veranderen. Gelukkig zijn veel nierziekten goed te behandelen en kunnen we vaak voorkomen dat de nierfunctie verder achteruitgaat. Op de Chronische Nier Schade (CNS) poli besteden wij veel aandacht aan voorlichting en preventie en het is ons doel om de nierfunctie zoveel mogelijk te behouden. Dit gebeurt door intensieve samenwerking tussen nefrologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen proberen wij ervoor te zorgen dat iedere nierpatiënt de beste behandeling krijgt. Verder proberen wij patiënten zo goed mogelijk te informeren, niet alleen over de behandeling van hun ziekte, maar ook over evt. bijwerkingen van medicijnen.

Als de nierfunctie desondanks verder achteruitgaat en de noodzaak van dialyse zich aandient, vinden wij het van groot belang dat patiënten tijdig geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden van dialysebehandeling en, indien mogelijk, niertransplantatie. Wij hechten veel waarde aan de mening of voorkeur van de patiënt en wij zien het als onze taak om onze patiënten te helpen om die vorm van behandeling te kiezen die voor hem of haar het meest geschikt is op dat moment."

Opleiding en werkervaring

Karien Parlevliet studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1974-1982. Daarna volgde zij de opleiding tot internist aan het VUMC van 1983-1988. Aansluitend ging zij op de afdeling nefrologie werken van het AMC, in 1990 werd zij geregistreerd als nefroloog en in 1993 promoveerde zij op de behandeling van niertransplantatiepatienten met anti-CD3 monoclonale antilichamen. Sinds 1996 is zij werkzaam in Rijnstate.

Speciale aandachtsgebieden

  • Nefrologie
  • Nevenactiviteiten
  • Opleider coassistenten Interne geneeskunde Rijnstate
  • Affiliatiecoördinator coassistenten Rijnstate

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Federatie v Nefrologie
  • Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
  • European Dialysis and Transplant Association