Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. dr. ir. J. Ruinemans - Koerts

Klinisch chemicus

Opleiding en werkervaring

Dr. ir. J. Ruinemans-Koerts werkt sinds 2001 bij Rijnstate. In 1992 behaalde zij haar doctoraal examen Moleculaire Wetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en in 1996 promoveerde zij aan deze universiteit. Van 1997-2001 volgde zij de opleiding tot klinisch chemicus in het Medisch Spectrum Twente, Enschede. In 2010 heeft zij haar deelregistratie hematologie(-oncologie) behaald in het RadboudUMC. Vanaf 2019 is zij opleider klinische chemie. Sinds 2020 is zij vanuit het Rijnstate Allergie Centrum verbonden aan de Wageningen Universiteit als universitair hoofddocent op het gebied van klinische allergologie en diagnostiek. 

Speciale aandachtsgebieden

 • Hematologie
 • Beenmergmorfologie/immunofenotypering (flowcytometrie)
 • Hemoglobinopathie
 • Hemostase
 • Allergie 
 • Eiwitchemie (M-proteïne diagnostiek)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
 • Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
 • Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie
 • Vereniging voor Hematologische Laboratoriumdiagnostiek
 • Nederlandse Vereniging voor Cytometrie
 • European Society for Clinical Cell Analysis
 • Nederlandse Vereniging voor Allergie en Klinische Immunologie
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: