1. J.M.M. de Boer
Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. dr. J.M.M. de Boer

Internist-endocrinoloog

Persoonlijke noot

"Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met stoornissen in de hormoonhuishouding of stofwisseling. Hoewel voor vele aandoeningen vaak al een behandeling bestaat komt het toch nog regelmatig voor dat een gebruikelijke behandeling voor de  persoon in kwestie niet helemaal ideaal is en in principe beter zou moeten kunnen. Ik zal dan in overleg met de patiënt gaan  zoeken naar nieuwe en potentieel betere mogelijkheden. Het stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Rijnstate, samen met collega specialisten, artsen in opleiding en verpleegkundigen, helpt daarbij. Dit is essentieel om verbeteringen te kunnen realiseren."

Opleiding en werkervaring

Hans de Boer (1952) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De opleiding tot internist en de vervolgopleiding tot endocrinoloog deed hij in het St. Andreas Ziekenhuis te Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Leiden en tot slot het VUMC.

In 1995 promoveerde hij cum laude op het onderwerp “Groeihormoontherapie bij volwassenen met Hypofyse functiestoornissen.” Sinds 1998 werkt hij als internist en endocrinoloog in Rijnstate.

Speciale aandachtsgebieden

Alle ziekten die te maken hebben met stoornissen in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Oplossingen bedenken voor verstoringen in de stofwisseling die na bariatrische ingrepen kunnen ontstaan is een speciaal aandachtsgebied.

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
  • European Society of Endocrinology
  • Endocrine Society