Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. prof. dr. J. Hofmeijer

Neuroloog
Al voordat ik geneeskunde ging studeren was ik gefascineerd door de functie van de hersenen, de werking van zenuwcellen, het bewustzijn en de impact van specifieke hersenziekten op het leven van patiënten. Deze interesse wordt dagelijks bestendigd bij mijn werk als neuroloog. Het is steeds weer een uitdaging om door te luisteren naar het verhaal van de patiënt, observatie en neurologisch onderzoek tot de juiste diagnose te komen. Naast patiëntenzorg houd ik me graag bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van een gestoorde doorbloeding op de functie van de hersenen. De combinatie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs maakt het werk bij Rijnstate voor mij enorm aantrekkelijk.

Opleiding en werkervaring

Prof. dr. J. (Jeannette) Hofmeijer is sinds 2008 werkzaam als neuroloog bij Rijnstate. Zij studeerde geneeskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en behaalde het artsexamen cum laude in 1998. De opleidingen tot neuroloog en intensivist volgde ze in het UMC Utrecht. Ze promoveerde in 2007 op het proefschrift: “Surgical decompression for space-occupying hemispheric infarction.” Sinds 2011 is ze ook verbonden aan de Universiteit Twente, waar onderwijs geeft in het curriculum technische geneeskunde en promovendi begeleidt. Met haar onderzoeksgroep bestudeert ze de gevolgen van doorbloedingsstoornissen op de functie van de hersenen. Hofmeijer ontving subsidies van onder meer ZonMW, de Hartstichting, de Hersenstichting en het Epilepsiefonds en publiceert in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. In 2019 werd ze benoemd tot hoogleraar translationele neurofysiologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente.

Speciale aandachtsgebieden

 • Neurovasculair
 • Neuro-intensive care

Nevenactiviteiten

 • Hoogleraar Universiteit Twente 
 • Hoofdonderzoeker van meerdere klinische onderzoeken naar hersenschade na een hartstilstand (onder meer www.telstartrial.nl, www.grecotrial.nl)
 • Lokale hoofdonderzoeken van meerdere klinische trials naar behandeling van het herseninfarct (www.contrast-consortium.nl)
 • Voorzitter vakgroep neurologie
 • Richtlijncommissies ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’ en ‘Prognose Postanoxisch Coma’
 • Voorzitter jury wetenschapsprijs van de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Neurovasculaire werkgroep
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • European Stroke Organisation

Overig

In deze video vertelt dr. Hofmeijer meer over syncope (flauwvallen):

Dr. Hofmeijer vertelt meer over syncope

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: