Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Mw. J.C.F. van der Wielen-Jongen

Neuroloog

Persoonlijke noot

"Reeds tijdens de studie Geneeskunde heeft de neurologie mijn bijzondere aandacht getrokken door het boeiende samenspel van de vele functies van het brein. Door het verwerven van kennis van de anatomie bleek het meestal mogelijk de uitval op verschillende terreinen te lokaliseren tot één bepaald gebiedje binnen het brein. Het was mij al snel duidelijk dat ik dit vakgebied tot het mijne wilde maken, bovenal omdat er binnen de neurologie steeds nieuwe therapeutische ontwikkelingen komen.

Neurologie is van een louter beschouwend vak wel degelijk een vak geworden waarin je, acuut of chronisch, iets voor de patiënt kan betekenen. Daarbij spreekt de opbouw van een langdurigere arts-patiënt relatie bij chronische ziekten zoals MS."

Opleiding en werkervaring

Drs. J.C.F. (Jacqueline) van der Wielen-Jongen is werkzaam in Rijnstate sinds 2003. Ze behaalde haar artsexamen in 1996, waarna ze een jaar in Engeland gewerkt heeft binnen de vakgebieden Inwendige Geneeskunde, Geriatrie en Neurologie. In 1997 startte ze met de opleiding tot neuroloog in het Atrium MC te Heerlen, waar ze ook de KNF-opleiding afgerond heeft. Vanuit Heerlen, en later Zevenaar, heeft ze wetenschappelijk onderzoek verricht in het UMC Utrecht naar de bloedvoorziening van de occipitale hersenkwab, in relatie tot carotisstenosering.

Vanaf 2009 is de maatschap neurologen Zevenaar gefuseerd met Arnhem. Sindsdien doet ze poliklinisch spreekuur op beide locaties, en draagt samen met collega Mostert zorg voor de MS patiënten. Ook is ze betrokken geweest bij de opzet van de IDAZ, de multidisciplinaire beschouwende afdeling in Zevenaar.

Speciale aandachtsgebieden

  • Multiple sclerose
  • Nevenactiviteiten
  • Lid decentrale VIM-commissie
  • Lid Commissie Kwaliteit

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
     
    Landelijke werkgroep Multiple Sclerose
  • MS centrum Gelderland
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: