Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mw. J.C.F. van der Wielen-Jongen

Neuroloog
Al tijdens de studie Geneeskunde heeft de neurologie mijn bijzondere aandacht getrokken door het boeiende samenspel van de vele functies van het brein. Door het verwerven van kennis van de anatomie bleek het meestal mogelijk de uitval op verschillende terreinen te lokaliseren tot één bepaald gebiedje binnen het brein. Het was mij al snel duidelijk dat ik dit vakgebied tot het mijne wilde maken, bovenal omdat er binnen de neurologie steeds nieuwe therapeutische ontwikkelingen komen.

De neurologische zorg heeft de afgelopen 20 jaar een enorme vlucht doorgemaakt, waarbij de opbouw van een langdurigere arts-patiënt relatie bij chronische ziekten zoals MS mij erg aanspreekt. Net zoals vele andere specialismen speelt daarnaast de leefstijl een belangrijke rol in het ontstaan van en omgaan met neurologische aandoeningen. De maatschappij ontkomt niet aan de noodzaak hier aandacht voor te hebben, en ik neem hierbij graag een coachende rol aan voor de neurologische patiënt.

Opleiding en werkervaring

Drs. J.C.F. (Jacqueline) van der Wielen-Jongen werkt in Rijnstate sinds 2003. Ze behaalde haar artsexamen in 1996, waarna ze een jaar in Engeland gewerkt heeft binnen de vakgebieden Inwendige Geneeskunde, Geriatrie en Neurologie. In 1997 startte ze met de opleiding tot neuroloog in het Atrium MC te Heerlen, waar ze ook de KNF-opleiding afgerond heeft. Vanuit Heerlen, en later Zevenaar, heeft ze wetenschappelijk onderzoek verricht in het UMC Utrecht naar de bloedvoorziening van de occipitale hersenkwab, in relatie tot carotisstenosering.

Vanaf 2009 is de maatschap neurologen Zevenaar gefuseerd met Arnhem. Sindsdien doet ze poliklinisch spreekuur op beide locaties, en draagt samen met collega Mostert en collega Schouten zorg voor de MS-patiënten. Ze zet zich in voor een landelijk kwaliteitsregister voor MS-patiënten.

In 2020 is zij begonnen met de opleiding Leefstijlgeneeskunde en complementaire geneeskunde aan de Academy for Integrative Medicine in Amsterdam. Binnen Rijnstate maakt zij zich hard om preventie naar een hoger plan te tillen en de complementaire zorg die de patiënt zelf vaak onderneemt te begeleiden.

Speciale aandachtsgebieden

  • Multiple sclerose
  • Leefstijlgeneeskunde en complementaire zorg
  • Lid decentrale VIM-commissie
  • Lid Commissie Kwaliteit

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Landelijke werkgroep Multiple Sclerose
  • MS centrum Gelderland
  • 2022: Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: