Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Dhr. H.A. Bosker

Cardioloog

Persoonlijke noot

"De studie geneeskunde ben ik begonnen met het idee huisarts te worden. Pas op het einde van de studie ontdekte ik tijdens mijn coschap hoe boeiend het vak cardiologie is. Het omhelst acute maar ook chronische zorg voor hartpatiënten, die naast fysieke zorg ook psychische begeleiding behoeven. De diagnostiek heb je als cardioloog grotendeels zelf in handen en daarbij heeft de invasieve diagnostiek met hartkatheters mij van het begin af aan geboeid.

In 1981 ben ik gedurende mijn opleiding gevraagd het elektrofysiologisch onderzoek binnen de afdeling Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden over te nemen. Na grondige zelfstudie en training van 3 maanden heb ik de verantwoordelijkheid voor het elektrofysiologisch onderzoek overgenomen en me sindsdien hier verder in bekwaamd. Ook het implanteren van pacemakers viel hieronder.

Sinds 1983 kreeg ik de mogelijkheid dotterbehandelingen uit te voeren. Sindsdien heb ik me met veel plezier daarmee beziggehouden en heb ik mij vele nieuwe technieken eigen gemaakt.

Nog steeds geeft de uitoefening van mijn vak mij veel voldoening en dat betreft zowel de zorg op de polikliniek, waar het aankomt op communicatie met, informatie aan en begeleiding van hartpatiënten, als de zorg in de kliniek en dan speciaal het uitvoeren van (acute) dotterbehandelingen en het implanteren van pacemakers en ICD’s."

Opleiding en werkervaring

 • Studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden van 1970 – 1977
 • Artsexamen 21-01-1977
 • Vooropleiding Interne Geneeskunde in het Bleuland Ziekenhuis te Gouda; opleider: Dr. F.H. Veldhuyzen van Zanten
 • Opleiding Cardiologie in het Academisch Ziekenhuis te Leiden; opleider: Prof. Dr. A.C. Arntzenius
 • Registratie als cardioloog 01-10-1983
 • Oktober 1983 – oktober 1992 Hoofd Hartbewaking afdeling cardiologie Academisch Ziekenhuis Leiden, tegenwoordig LUMC; tevens plaatsvervangend hoofd afdeling Hartkatheterisatie
 • 1987 – 1990 promotieonderzoek naar de plaats van coronaire angioplastiek in de behandeling van het acuut myocardinfarct
 • Promotie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 22-11-1990; titel proefschrift: Thrombolysis and coronary angioplasty for acute myocardial infarction
 • 1992 (oktober) tot heden cardioloog Rijnstate
 • Van 2000 tot 2015 opleider cardiologie (B-jaar) Rijnstate in samenwerking met de afdeling cardiologie van het Radboud UMC te Nijmegen

Speciale aandachtsgebieden

 • Interventiecardiologie
 • Elektrofysiologie
 • Pacemakers/ICD’s

Nevenactiviteiten

 • Vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) sinds april 2015 met de bedoeling vanaf april 2017 voor 2 jaar het voorzitterschap te vervullen

Lidmaatschappen

 • Secretaris Werkgroep Interventie Cardiologie (WIC) van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Concilium Cardiologicum NVVC
 • Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA) van de NVVC
 • European Heart Rhythm Association
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: