Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Mevr. dr. E.J.M. Mattijssen

Internist-hematoloog-oncoloog

Persoonlijke noot

"Het krijgen van de diagnose kanker is altijd zeer ingrijpend voor een patiënt, en helemaal als de ziekte in een voortgeschreden stadium is. Ik beschouw het als mijn taak en als een uitdaging om in zo’n situatie samen met de patiënt en diens naasten voor- en nadelen van mogelijke oncologische behandelingen goed af te wegen, en zo gezamenlijk te komen tot een plan dat goed bij de individuele patiënt past. Daarbij word ik gesteund door overleg dat ik over patiënten heb met andere specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Vervolgens moet goed gekeken worden of het plan uitvoerbaar is, en of het misschien gaandeweg bijgesteld moet worden.

De artsen van het Rijnstate Oncologisch Centrum participeren in diverse landelijke en internationale klinische trials, o.a. van de HOVON, en zullen patiënten, indien van toepassing, benaderen voor deelname daaraan."

Opleiding en werkervaring

Vera Mattijssen studeerde Geneeskunde in Nijmegen van 1978-1985. Aansluitend was zij van 1986-1994 in opleiding tot internist in het St. Maartens Gasthuis te Venlo en het Radboudumc te Nijmegen. Tijdens de opleiding deed zij promotieonderzoek op de afdeling Medische Oncologie in Nijmegen, naar locoregionale immuuntherapie met interleukine-2 bij hoofd-halskanker (Promotie 1994). Van 1994-1997 werkte zij als internist op de afdeling Bloedziekten van het Radboudumc. Zij is als internist geregistreerd in de aandachtsgebieden Medische Oncologie en Hematologie vanaf respectievelijk 1997 en 1998. Vanaf 1997 werkt zij in Rijnstate. In 2004 werd het ESMO examen (European Society for Medical Oncology) met goed gevolg afgelegd. Van 2001-2007 was zij lid van het Forum Visitatorum, die kwaliteitsvisitaties van internistenpraktijken verricht. Van 2009 t/m 2014 was zij opleider interne geneeskunde.

Speciale aandachtsgebieden

 • Hematologie (met name hemato-oncologie)
 • Medische Oncologie (met name borstkanker)

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Geneesmiddelencommissie Rijnstate.
 • Lid IKNL tumorwerkgroepen Hemato-oncologie en Mammacarcinoom
 • Lid stuurgroep Ethiek Rijnstate

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging v Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging v Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging v Oncologie
 • European Society for Medical Oncology (ESMO)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • European Hematology Association (EHA)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: