Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. D.P. Hirsch

MDL-arts
Nadat ik werkzaam ben geweest in zowel een academisch als in een klein ziekenhuis kwam ik in Rijnstate te werken. Rijnstate blijkt de juiste mix te bieden van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Opleiding en werkervaring

Dr D.P. (David) Hirsch studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC. In aansluiting op het doctoraal examen heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan op het Motiliteitscentrum van de afdeling MDL-ziekten van het AMC resulterend in een proefschrift getiteld “Gastro-oesophageal reflux disease; a neuronal disorder?'' Aansluitend volgde hij de co-schappen met het behalen van het artsexamen in 2003. Zijn opleiding tot MDL-arts vond plaats in het AMC, waar hij aansluitend een staffunctie vervulde. Sinds 1 oktober 2011 is David Hirsch werkzaam als MDL-arts in Rijnstate.

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit NVGE
  • Specialist manager vakgroep MDL

Lidmaatschappen

  • Nederlands Vereniging van Maag-,darm- en leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
  • American Gastroenterological Association (AGA)
  • Genootschap ter bevordering van natuur-, genees- en heelkunde
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: