Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Mevr. dr. A.W. Nap

Gynaecoloog, subspecialist voortplantingsgeneeskunde

Opleiding en werkervaring

Dr. A.W. Nap is werkzaam in Rijnstate sinds maart 2009. Zij behaalde het artsexamen in 1999 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarna ze in dat jaar werkzaam was als arts-assistent gynaecologie niet in opleiding in Rijnstate. Van 2000 tot en met 2003 werkte ze als IVF-arts en onderzoeker in het academisch ziekenhuis Maastricht. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift ’The pathogenesis of endometriosis: Sampson was right’. Van 2004 tot 2009 volgde dr. Nap de opleiding tot gynaecoloog, eerst in het academisch ziekenhuis Maastricht en vervolgens in het Orbis medisch centrum in Sittard. Van 2010-2012 was ze fellow Voortplantingsgeneeskunde in het Radboudumc.

Ze heeft in Rijnstate een multidisciplinair centrum opgezet voor de diagnostiek en behandeling van endometriose. Van binnen en buiten de regio worden patienten met endometriose naar dit centrum verwezen. Binnen het centrum vindt onderzoek plaats naar het verbeteren van de diagnostiek bij endometriose en naar optimaliseren van behandeling van pijn bij vrouwen met endometriose. Bij dit onderzoek zijn studenten, coassistenten en arts-onderzoekers betrokken.

Sinds 2016 is de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde een van de speerpunten binnen Rijnstate.

Speciale aandachtsgebieden

 • Fertiliteit
 • Endometriose

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter van de vakgroep Gynaecologie en Obstetrie, Rijnstate
 • Medisch coordinator polikliniek Voortplantingsgeneeskunde, Rijnstate
 • Coordinator multidisciplinair Endometriosecentrum, Rijnstate
 • Lid van de Commissie wetenschap, Rijnstate
 • Lid van de Commissie Kwaliteit, vertegenwoordiger pijler Voortplantingsgeneeskunde (NVOG)
 • Bestuurslid Pijler Voortplantingsgeneeskunde (NVOG)
 • Voorzitter NVOG werkgroep Modelreglement Embryowet
 • Secretaris NVOG werkgroep Endometriose
 • Lid medische Adviesraad, Endometriose Stichting
 • Reviewer diverse nationale en internationale medische tijdschriften

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: