Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. A.M. Landstra

Kinderarts-pulmunoloog
Rijnstate behoort tot de topklinische ziekenhuizen waar artsen voor bijna alle specialismen worden opgeleid. Het is een uitdaging te zorgen dat de vakgroep Kindergeneeskunde een kwalitatief uitstekende bijdrage levert aan de opleiding van jonge enthousiaste artsen in opleiding tot kinderarts.

Naast het leveren van goede patiëntenzorg zijn onderwijs en opleiding belangrijke speerpunten van ons ziekenhuis. Medewerkers in Rijnstate hebben een passie voor opleiden, onderwijs en onderzoek. Jonge professionals worden gevraagd daarin mee te denken met als gemeenschappelijk doel veilige en kwalitatief goede patiëntenzorg in het ziekenhuis en in de regio. Als decaan van het leerhuis is mijn ambitie hier mede zorg voor te dragen en de ‘onderwijsminded’ cultuur die we al hebben, te blijven vernieuwen en verder te ontwikkelen.

Naast opleiding en onderwijs hebben de kinderlongziekten mijn bijzondere belangstelling en aandacht. Het verbeteren van de zorg en begeleiding van deze chronische patiëntengroep is één van mijn passies en het speerpunt van het kinderpulmonologieteam.

Opleiding en werkervaring

A.M. (Anneke) Landstra is sinds 1999 werkzaam bij Rijnstate. Zij behaalde het artsexamen in 1987 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft vervolgens de opleiding tot kinderarts afgerond, gevolgd door de opleiding tot kinderlongarts in het UMC Groningen. Op 10 maart 2003 promoveerde zij op het proefschrift getiteld 'The influence of cortisol on nocturnal airflow obstruction in asthmatic children'.

Speciale aandachtsgebieden

 • Kinderlongziekten
 • Opleiding en onderwijs

Nevenactiviteiten

 • Erkend stageopleider huisartsen in opleiding Radboudumc
 • Stagebegeleider physician assistents (PA’s), spoedeisende hulpartsen (SEH)
 • Lid dagelijks bestuur centrale opleidingscommissie Rijnstate
 • Lid commissie onderwijs en kwaliteit Rijnstate
 • Lid landelijke werkgroep moeilijk behandelbaar astma
 • Docent landelijke basis astma cursus voor AIOS kindergeneeskunde
 • Docent 'teach the teacher', onderdeel begeleiding en feedback
 • Auditor IFMS en GFMS Rijnstate
 • Lid multidisciplinair Allergieteam Arnhem
 • Sinds 1 juni 2010 decaan van het Leerhuis
 • Sinds 1 mei 2017 één dag per week werkzaam in het UMCN; betrokken bij ontwikkelingen in het nieuwe curriculum geneeskunde en 'Onderwijs in het netwerk'

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (sectie Kinderlongziekten, sectie Kinderallergologie, sectie Kindergeneeskunde in Algemene Ziekenhuizen)
 • European Respiratory Society

Aandoeningen, behandelingen & onderzoeken

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: