Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Dhr. drs. A.J.G. Kaandorp

Tandarts

Speciale aandachtsgebieden

 • Bijzondere zorggroepen (aangeboren en verworven tandheelkundige afwijkingen: o.a. oligodontie, amelogenesis imperfecta). Orale implantologie.
 • Problematiek van de tandeloze (edentate) kaken (gebitsprothesen).
 • Geregistreerd als tandarts maxillo-faciale prothetiek MFP (NVGPT) en tandarts TSVI (NVOI).

Nevenactiviteiten

 • Werkzaam als algemeen practicus binnen een tandheelkundig samenwerkingsverband
 • Jurist met bijzondere aandacht voor gezondheidsrecht
 • Bestuurslid Stichting Tandheelkundig Centrum de Biezen
 • Voorzitter vakgroep Bijzondere Tandheelkunde

Lidmaatschappen

 • Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Bijzondere Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Vereniging ter Bevordering van Tandheelkunde aan Gehandicapten (VBTGG)
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: