Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. A.G.M. Giesen

Apotheker
Ik vind het leuk om enerzijds in overleg met de medisch specialisten de poliklinische farmaceutische zorg vorm te geven en anderzijds persoonlijke aandacht te hebben voor de patiënten aan de balie en aan hen service te verlenen. De uitdaging zit in het tonen van de kwalitatieve meerwaarde van een poliklinische apotheek, bovenop het gemak voor de patiënt om het geneesmiddel meteen mee te kunnen nemen.

Opleiding en werkervaring

A.G.M. (Astrid) Giesen is sinds 2004 werkzaam bij Rijnstate. Vanaf februari 2007 werkt zij als poliklinisch apotheker bij de Rijnstate Poli-apotheek. Ze behaalde in 1994 het apothekersexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als openbaar apotheker, heeft ze tussen 1997 en 2003 de transmurale farmacie vormgegeven in de regio Eemland. In 2004 is ze in de ziekenhuisapotheek van Rijnstate komen werken om de poliklinische apotheken voor de verschillende locaties op te zetten. De poli-apotheek in Velp is in 2007 geopend en in 2011 volgde de poli-apotheek in Arnhem.

Speciale aandachtsgebieden

  • Infuustherapie in de thuissituatie
  • Overheveling Dure Geneesmiddelen

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: