Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. dr. A. Dijkstra

Longarts
Voor mij staat de patiënt centraal. Met plezier zal ik iedere dag opnieuw gezamenlijk met de patiënt een behandeltraject ingaan dat het beste past bij de persoonlijke wensen en omstandigheden van de patiënt zelf en zijn familie. Het opleiden van jonge artsen tot longarts is een rol die ik graag op mij neem en die ik serieus neem. Zeker om op deze manier de longgeneeskunde tot een hoger niveau te brengen.

Opleiding en werkervaring

 • Studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
 • Opleiding tot longarts in het Universitair Medisch Centrum Groningen tot 2011.
 • 2009 Promotie: Lung function decline in asthma; risk factors and genetic polymorphisms"
 • 2011 - heden: Longarts Rijnstate

Speciale aandachtsgebieden

 • Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen; obstructief (OSAS) en centraal (CSAS) slaapapneu syndroom, obesitas hypoventilatie, slaapstoornissen en nachtelijke hypoxemie
 • Tuberculose; behandeling en ziekenhuisconsulent
 • Astma
 • COPD
 • Samenwerking met Sportgeneeskunde; beoordeling en behandeling van sportgerelateerde longproblematiek

Nevenactiviteiten

 • Opleider (waarnemend) longziekten

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Commissie Richtlijnen NVALT
 • Commissie Kwaliteit NVALT
 • Werkgroep Ademhalingsstoornissen
 • Werkgroep Tabaksverslaving
 • Federatie Medisch Specialisten
 • European Respiratory Society (ERS)
 • KNMG
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: