Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. A.A. Kraayenbrink

Gynaecoloog
Het vak Gynaecologie is voor mij zo interessant omdat het enorm breed is. Het bestrijkt vrijwel alle aspecten van het menselijk leven van jong tot oud. Bij verloskunde ben je getuige van de start van het menselijk leven, een voorrecht dat ik daarbij aanwezig en behulpzaam mag zijn! Op momenten van blijdschap, maar ook in moeilijke tijden is het van belang om er te zijn voor diegenen die de zorg aan je toevertrouwen. Soms is alleen luisteren en begrip voldoende.

Een groot deel van mijn werk betreft de Gynaecologie en Oncologie waarin dankbaar werk kan worden verricht, ook op chirurgisch gebied. De enorme technologische vooruitgang bij operaties in de laatste 10-20 jaar, zoals in de laparoscopische en robotchirurgie, bieden mij in Rijnstate de mogelijkheid patiënten zodanig te helpen dat zij zo snel mogelijk weer op de been zijn. Een ware uitdaging!

Opleiding en werkervaring

Dr. Arjan Kraayenbrink heeft in 1977 zijn propedeuse behaald voor de studie Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1986 volgde zijn artsexamen aan diezelfde universiteit.

Van 1986 tot 1992 was hij Assistent geneeskundige en onderzoeker bij de vakgroep Verloskunde & Gynaecologie aan de Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam. Daaropvolgend van 1992 tot 1995 opleiding tot Gynaecoloog, aan het Kennemer Gasthuis Haarlem. Tevens van 1992-1998 opleiding tot Gynaecoloog aan de Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam. Dr Kraayenbrink is sinds 1998 werkzaam bij Rijnstate Arnhem.

In 2000 promoveerde hij op het proefschrift “Endothelial vasoactive mediators and insulin resistance in pre-eclampsia”.

Speciale aandachtsgebieden

 • Oncologie
 • Gynaecologische Chirurgie
 • Laparoscopische Chirurgie
 • Robotchirurgie

Nevenactiviteiten

 • Dagelijks bestuur vakgroep Gynaecologen, functies voorzitter, penningmeester, secretaris
 • ICT klankbordgroep Rijnstate
 • Commissie Minimaal Invasieve Chirurgie Rijnstate
 • Voorheen Commissie Beeldenserver Rijnstate, Stuurgroep Bouw Rijnstate, Werkgroep Instrumentarium Rijnstate

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Werkgroep Endoscopische Chirurgie NVOG
 • Orde van Medisch Specialisten (OMS)
 • European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
 • American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: