Voortplantingsgeneeskunde
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

IVF en ICSI

Wat zijn IVF en ICSI?

IVF (In Vitro Fertilisatie) en ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) zijn behandeltechnieken waarbij één of meer eicellen in het laboratorium worden bevrucht met spermacellen, waarna een of twee embryo’s in de baarmoeder worden teruggeplaatst om een zwangerschap tot stand te brengen.

Lees meer over IVF of ICSI.

De kans op succes van een IVF- of ICSI-poging is 20 tot 25 procent per cyclus.

Voor wie zijn deze behandelingen bedoeld?

IVF en ICSI worden toegepast bij:

  • paren waarvan de vrouw afgesloten eileiders heeft;
  • paren waarvan de man (ernstige) sperma-afwijkingen heeft;
  • paren waarbij ovulatie-inductie en/of IUI niet tot zwangerschap heeft geleid;
  • paren met een onbegrepen verminderde vruchtbaarheid;
  • paren waarvan de vrouw endometriose heeft;
  • vrouwen bij wie KID-behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid.

IVF-laboratorium in Utrecht

Omdat Rijnstate geen IVF-laboratorium heeft, verrichten we transport-IVF. Wij voeren de IVF- en ICSI-behandelingen sinds jaren uit met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De IVF- of ICSI-behandeling tot en met de eicelpunctie vinden plaats in Rijnstate Arnhem. Het laboratoriumgedeelte en de embryotransfer vinden plaats in het UMCU. Gedurende uw behandeling gaat u dus minimaal twee keer naar het UMCU. Alle controles en de punctie vinden plaats in Rijnstate Arnhem. In sommige gevallen werken we samen met andere ziekenhuizen.

Voorlichtingsbijeenkomsten UMCU

Het UMCU organiseert voorlichtingsavonden voor paren die een ICSI-behandeling of IVF-behandeling overwegen. Lees meer over deze informatieavonden op de website van UMC Utrecht.

Ingevroren embryo’s

We streven bij een IVF-behandeling naar de groei van meerdere eiblaasjes (follikels), zodat meerdere eicellen rijpen. We hopen dat er in het laboratorium meerdere embryo’s ontstaan. Op de dag van terugplaatsing wordt het beste embryo of worden de beste twee embryo’s teruggeplaatst in de baarmoederholte. Het aantal teruggeplaatste embryo’s is afhankelijk van uw leeftijd en uw wensen. Dit ondertekent u in een contract.

Als er nog kwalitatief goede embryo’s over zijn, kunnen die worden ingevroren. Deze kunnen dan in een later stadium ontdooid worden en op het juiste moment in de cyclus teruggeplaatst worden.

Kosten voor opslag

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een tarief in rekening gebracht voor de opslag van ingevroren embryo’s. Dit tarief is onafhankelijk van het aantal embryo’s dat is ingevroren. Het tarief is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en bedraagt in 2022 78,06 euro per jaar. Jaarlijks wordt dit tarief aangepast. Ook als uw embryo’s al voor 2020 zijn ontstaan en opgeslagen, krijgt u hiervoor een rekening. In principe worden de kosten door de zorgverzekeraar vergoed, maar ze vallen wel onder uw eigen risico. Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met het UMCU via cryo-opslag-ivf@umcutrecht.nl. Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum.

Vergoeding van de behandeling

De meeste verzekeraars vergoeden drie IVF-/ICSI-behandelingen. Als er ingevroren embryo’s zijn, vallen de terugplaatsingen van deze embryo’s onder de IVF-/ICSI-behandeling waarbij ze ontstaan zijn. Sommige verzekeraars vergoeden een eventuele vierde IVF-/ICSI-behandeling. Zoals voor alle vruchtbaarheidsbehandelingen worden deze behandelingen vergoed tot en met het 42ste levensjaar.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: