Prenatale screening en diagnostiek
Tekening moeder met kind
Laatste informatie over het coronavirus

Prenatale diagnostiek

Onderzoek naar erfelijke of aangeboren aandoeningen wordt prenatale diagnostiek genoemd. Onderzoeken zoals een specialistische echo, vlokkentest of een vruchtwaterpunctie gebeuren niet als routine. Het wordt alleen met u besproken als er een reden voor is.

Als de verloskundige of arts onderzoek naar erfelijke of aangeboren aandoeningen met u bespreekt, bent u degene die beslist of u er gebruik van wilt maken. Lang niet alle afwijkingen kunnen ontdekt worden. Hoewel het in de praktijk vaak moeilijk is, kunt u proberen van te voren te bedenken wat het vinden van een aandoening voor u zal betekenen. Dit kan een rol spelen bij uw besluit of u aanvullend onderzoek wilt laten verrichten. Verdere vragen kunt u bespreken met uw verloskundige of arts. Als er een reden is voor onderzoek naar aangeboren of erfelijke aandoeningen ontvangt u hierover informatie van de arts/verloskundige.

Sinds 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens, ofwel de rechtstreekse toegang tot vlokkentest of vruchtwaterpunctie voor vrouwen ≥ 36 jaar, geheel vervallen. De combinatietest wordt sindsdien ingezet als eerste vorm van screening, ongeacht de leeftijd van de vrouw. Wel worden zowel NIPT als invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) vanuit de basisverzekering vergoed voor alle vrouwen die hiervoor in aanmerking komen. Houdt u er rekening mee dat dit ten laste komt van het ‘eigen risico’.

Meer informatie vindt u in de folder Vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: