Urologie
Rijnstate polikliniek Urologie balie

Verpleegkundig spreekuur oncologie/urologie

Op het verpleegkundig spreekuur oncologie / urologie kunt u met uw vragen terecht bij een oncologieverpleegkundige. Hier leest u meer over het spreekuur. 

Wat doet de oncologieverpleegkundige? 

De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met de urologen. Zij is gespecialiseerd in het geven van voorlichting over de (operatieve) behandeling en de gevolgen van kanker. 

Het verpleegkundig spreekuur 

Tijdens het verpleegkundig spreekuur spreekt de verpleegkundige belangrijke informatie over de voorgenomen behandeling met u door. Het is raadzaam uw partner of een naaste naar het spreekuur mee te nemen. U en uw naaste krijgen alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat u weet wat u tijdens de eventuele opname en behandeling kunt verwachten. Alle onderwerpen die met uw ziekte of behandeling te maken hebben, zijn bespreekbaar. U kunt praktische problemen bespreken, maar ook vragen over angst en onzekerheid kunnen aan bod komen als u dat wilt.
Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Eventuele vervolgafspraken duren 30 minuten.
Patiënten die in aanmerking komen voor chemotherapie worden begeleid door een oncologieverpleegkundige van het Oncologisch Centrum.

Ook na de behandeling 

Ook nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen of na een behandeling met radiotherapie (bestraling) kunt u of uw naaste desgewenst een afspraak maken voor het verpleegkundig spreekuur. U kunt ook worden doorverwezen door de uroloog, door een verpleegkundige van de afdeling Urologie of door een verpleegkundige van de polikliniek Urologie.

Melden 

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Urologie van Rijnstate Arnhem. U kunt zich daar melden bij de balie. Als u onverwacht niet kunt komen, geeft u dit dan even door?

Telefonisch spreekuur 

Als u vragen heeft over uw behandeling en u kunt niet op het spreekuur komen, bel dan met de polikliniek Urologie. De oncologieverpleegkundige belt u dan terug.

Telefoonnummer 

Polikliniek Urologie: 088 - 005 77 05

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: