Onderzoeken
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Mammografie

Wat is een mammografie?

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. Op de foto’s kunnen kleine veranderingen van het borstweefsel gezien worden.

Verloop van een mammografie

Tijdens het maken van de foto’s staat u rechtop en wordt uw borst op een plaat gelegd. Met een andere plaat wordt uw borst aangedrukt om het borstweefsel goed af te beelden. Dit kan gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. De pijn trekt na afloop van het onderzoek snel weg. Van elke borst worden twee foto’s gemaakt. Zo nodig worden er aanvullende foto’s gemaakt. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De foto’s worden direct beoordeeld door de radioloog en zo mogelijk vergeleken met eerder gemaakte foto’s van de borst. De radioloog beslist dan of er meer onderzoeken moeten plaatsvinden, zoals een echografie of een punctie.

Mammografie of echografie?

Bij patiënten van 30 jaar en ouder wordt in principe altijd een mammografie gemaakt. Bent u jonger, dan is een echografie vaak het eerste onderzoek dat gedaan wordt. Voor de start van het onderzoek zal de laborant u enige vragen stellen over de familieanamnese, of er borstkanker in uw familie voorkomt, zo ja bij wie en op welke leeftijd. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het beoordelen van de foto’s.

Mammografie

Voorbereiding op een mammografie

Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten. Als u borstvoeding geeft, kunt u het beste voorafgaand aan het bezoek een voeding geven. Heeft u vaak pijnlijke borsten, dan kunt u dit onderzoek het beste laten verrichten in de eerste week na uw menstruatie.

Echografie

Bij jonge vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven heeft het borstweefsel een dichte structuur, waardoor een mammografie soms moeilijk te beoordelen is. Daarom wordt bij jonge vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven vaak (eerst) een echografie gemaakt. Ook bij oudere vrouwen wordt regelmatig aansluitend op de mammografie een echografie gemaakt om extra informatie over het borstweefsel te krijgen. Een echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afbeelding van uw borst wordt gemaakt. U ligt hierbij op een onderzoekstafel. Op de borst wordt een gel aangebracht, waardoor de echokop makkelijk over uw huid kan glijden en de beelden beter van kwaliteit worden. Ook de oksel(klieren) kunnen met een echografie worden bekeken. Dit onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Punctie of biopsie

Als de radioloog op grond van de mammografie en/of echografie geen zekere uitspraak kan doen over de borstafwijking, kan hij/zij adviseren om in de afwijking te prikken. Hierbij kunnen losse cellen of vocht uit de afwijking en/of de okselklier worden gehaald (punctie) of een reepje weefsel worden verwijderd (biopsie). Een echogeleide punctie of echogeleide biopsie kan aansluitend op de eerder gemaakte mammografie en/of echografie worden uitgevoerd. Voor een stereotactische of MRI-geleide biopsie moet een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Duur van het onderzoek

Een mammografie duurt ongeveer 20 tot 40 minuten, afhankelijk van de verschillende onderzoeken die gedaan worden.

Nazorg

Het kan voorkomen dat uw borsten door het samendrukken tijdens het onderzoek nog enige tijd wat gevoelig zijn. De pijn trekt geleidelijk weer weg.

Lees meer over zwangerschap en borstvoeding

Lees meer over straling en radioactieve stoffen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: