Psychiatrie
2 medewerkers in gesprek met patient
Laatste informatie over het coronavirus

Vertrouwenspersoon (wet Wvggz)

De meeste patiënten zijn voor hun behandeling vrijwillig op de afdeling Psychiatrie in Rijnstate. Maar soms is er zorg nodig, terwijl de patiënt dit zelf niet wil. Dit kan gebeuren als er door een psychiatrische aandoening gevaar is voor de patiënt zelf en/of voor zijn omgeving. Dit mag niet zomaar: bij verplichte zorg geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Hierin staat ook dat de patiënt en zijn of haar familie terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. 

De patiëntenvertrouwenspersoon

Als u vanwege een psychiatrische aandoening verplichte zorg krijgt in Rijnstate, kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) om advies en bijstand vragen wat betreft uw rechten. Ook wanneer u vrijwillig in behandeling bent, kunt u bij de pvp terecht met vragen over uw rechten.
Bekijk folder patiëntenvertrouwenspersoon 

De familievertrouwenspersoon

Bent u familie, partner of verzorger van iemand met psychiatrische problemen en heeft u vragen over verplichte zorg (zorgmachtiging of crisismaatregel)? Dan kun u terecht bij een familievertrouwenspersoon. 
Bekijk de folder Familievertrouwenspersoon 

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: