1. Complexe psychiatrische aandoeningen
Psychiatrie
Elektroconvulsietherapie ECT

Complexe psychiatrische aandoeningen

De afdeling Psychiatrie is expertisecentrum voor de behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen. Hieronder valt de Elektroconvulsietherapie (ECT). Dit is de meest effectieve vorm van therapie bij ernstige therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.