Plastische chirurgie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Plastische chirurgie en uw verzekering

Verzekerde plastische chirurgie

Plastische chirurgie wordt meestal vergoed door de verzekeraar als er sprake is van een medische indicatie. Dit blijkt niet altijd uit de polisvoorwaarden. Zo worden bijvoorbeeld handoperaties altijd vergoed, al wordt dit vrijwel nooit vermeld. Lees hier meer over vergoedingen en verzekeringen.

Machtiging van uw verzekeraar

De plastisch chirurg stelt tijdens het eerste polikliniekbezoek met u een behandelplan op. Uw verzekeraar moet in sommige gevallen eerst toestemming verlenen voor de start van het behandelplan. In dat geval schrijft de plastisch chirurg een aanvraag voor machtiging die u zelf moet opsturen naar uw zorgverzekeraar. Soms wordt de aanvraag bij de verzekeraar achteraf ingediend, in geval van Spoedeisende Hulp. Dit geldt ook voor aandoeningen waarbij u op korte termijn moet worden geopereerd. Lees hier meer over machtigingen voor plastische chirurgie op de website van Rijnstate Clinics.

Niet-verzekerde (onverzekerde) plastische chirurgie

De verzekeraar vergoedt niet alle plastische chirurgie. Staan cosmetische aspecten op de voorgrond, dan wordt de vergoeding voor de behandeling afgewezen. Sinds enige tijd komen verschillende ingrepen niet meer in aanmerking voor vergoeding, behalve als u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Andere ingrepen waaronder borstvergroting komen al langer vrijwel niet voor vergoeding in aanmerking.

Rijnstate Arnhem

Wel kunt u voor alle ingrepen nog steeds terecht in Rijnstate Arnhem. Wijst de zorgverzekeraar de aanvraag voor vergoeding af, dan kan de ingreep voor eigen rekening plaatsvinden. U ontvangt hiervoor op verzoek een offerte. Dit geldt overigens ook voor cosmetische chirurgie in het algemeen. 

Meer weten?

Lees meer over niet-verzekerde zorg. U kunt ook bij ons terecht op het cosmetisch spreekuur of op het reguliere spreekuur van de plastisch chirurg. U vindt de polikliniek plastische chirurgie op route 9 in Rijnstate Arnhem.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: