Oncologie
Laatste informatie over het coronavirus

Afdeling Oncologie

Welkom op de afdeling Oncologie van Rijnstate. De afdeling Oncologie richt zich op de zorg rondom de patiënt met kanker. Op de verpleegafdeling en dagverpleging worden patiënten opgenomen voor diverse specialismen. De verpleegafdeling bevindt zich op A6V1 en gedeeltelijk op A6V4. Hier leest u informatie over de afdeling en over het team dat u verpleegt.

Verpleegafdeling 

Op de verpleegafdeling worden patiënten onderzocht, behandeld en begeleid door een team van verschillende hulpverleners. De klinische afdeling heeft 23 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over één-, twee- en vierpersoonskamers.

Op de afdeling kunt u gebruikmaken van het dagverblijf. Hier staat ook de koffieautomaat voor bezoekers. Als u zich wilt terugtrekken met uw bezoek kunt u gebruikmaken van de familiekamer. U kunt hiernaar vragen bij de verpleegkundige. 

Dagbehandeling 

Op de Dagbehandeling krijgen patiënten verschillende vormen van chemotherapie en immunotherapie toegediend voor diverse vormen van kanker. Ook krijgen patiënten hier bloedtransfusies en medicatie via een infuus/injectie. Op de Dagbehandeling voert de oncologieverpleegkundige kleine handelingen uit. De dagverpleging in Arnhem bestaat uit zestien opnameplekken, verdeeld over acht stoelen en acht bedden. In Zevenaar heeft de dagverpleging acht bedden. 

Visie op zorg 

Op de afdeling streven we ernaar om zoveel mogelijk patiëntgericht te verplegen: we zien iedere patiënt als een individu met eigen wensen en behoeften. We vinden het belangrijk dat de patiënt voor zichzelf kan zorgen (zelfredzaamheid). Wij willen dat graag bevorderen. Daarom stimuleren we zelfzorg en betrekken we mantelzorgers in het zorgproces. Als de zelfredzaamheid tekortschiet, ondersteunt en adviseert het verpleegkundig team u graag. 

Beweging 

Om te voorkomen dat uw spierkracht vermindert tijdens uw opname, is het belangrijk dat u zo veel mogelijk blijft bewegen. Vraag uw bezoek om goede schoenen, dagelijkse kleding en eventueel uw hulpmiddel (rollator of stok) mee te nemen. Dan kunt u over de gang wandelen.

Medewerkers op de afdeling 

Het afdelingsteam bestaat uit: 

  • hoofd zorgteam
  • specialisten
  • afdelingsartsen
  • coassistenten
  • verpleegkundig specialisten
  • (oncologie)verpleegkundigen
  • leerling-verpleegkundigen/stagiaires
  • afdelingssecretaresse
  • facilitair assistenten
  • serviceassistenten

Het team werkt nauw samen met zorgverleners uit andere vakgebieden, zoals Diëtetiek, Geestelijke verzorging, Fysiotherapie, Logopedie en Centrum voor Ondersteunde en Palliatieve Zorg (COPZ). 

Hoofd zorgteam 

Het verpleegkundig team staat onder leiding van twee afdelingshoofden. 

Specialisten

De specialisten die werkzaam zijn op de afdeling Oncologie zijn oncologen, hematologen, longartsen, KNO-artsen en kaakchirurgen. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor de zorg. Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door meerdere specialisten nodig is.

Afdelingsartsen 

Per vleugel zijn er een of twee afdelingsartsen werkzaam. Sommigen van hen zijn in opleiding tot specialist, anderen niet. De afdelingsarts coördineert en voert de medische zorg op de afdeling uit. Dit gebeurt onder toezicht van een specialist. Deze specialist is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische zorg voor de patiënten op de afdeling. Dat wordt supervisie genoemd. De supervisie kan elke dag worden gedaan door een andere specialist.
De verpleegkundige kan op uw verzoek een persoonlijk gesprek regelen met uw arts, samen met uw familie. Het kan ook zijn dat de arts u uitnodigt voor een gesprek.

De afdelingsarts loopt op werkdagen tussen 08.45 en 11.00 uur visite met de verpleegkundige. Op dit moment kunt u zelf ook vragen stellen of iets zeggen over uw behandeling. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, horen de arts en de verpleegkundige dat graag. Elke dinsdag en donderdag is er een grote visite, daar zijn de specialisten bij aanwezig. Zij bezoeken u na de voorbespreking samen met de afdelingsartsen.

Coassistenten

In Rijnstate werken coassistenten: studenten Geneeskunde in het vijfde of zesde jaar van hun studie. In het ziekenhuis doen zij praktijkervaring op. Daarom kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent en vervolgens door de afdelingsarts. Omdat coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt uw vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts.

(Oncologie)verpleegkundigen 

Op de afdeling zijn of worden alle verpleegkundigen opgeleid tot oncologieverpleegkundigen. Dit houdt in dat zij een specialisatie hebben gevolgd over de zorg voor de oncologische patiënt. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig. Met vragen en/of problemen kunt u altijd bij hen terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorgverlening. U wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundigen. Op het bord in de gang kunt u zien welke verpleegkundige op uw kamer dienst heeft.

Leerling-verpleegkundigen/stagiaires 

Op de afdeling lopen diverse leerlingen en stagiaires. Zij volgen een opleiding tot verpleegkundige of oncologieverpleegkundige. Zij staan altijd onder toezicht van een gediplomeerd verpleegkundige.

Service-assistent

Op de afdeling is een service-assistent aanwezig. U kunt bij haar terecht met uw wensen, vragen of klachten over het eten. Zij deelt onder andere dagelijks het voedingsformulier uit, waarop u uw keuzemenu kunt aankruisen. Ook komt zij met de broodserveerwagen langs, waaruit u uw ontbijt en lunch kunt samenstellen. Bij opname wordt gekeken hoe uw voedingstoestand is. Als u de laatste tijd onbedoeld bent afgevallen, wordt hier extra aandacht aan besteed. U krijgt dan meerdere keren per dag iets extra’s te eten of te drinken aangeboden.

Facilitair assistent 

De facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van patiënten die uit bed mogen.

Afdelingssecretaresse 

De afdelingssecretaresse verzorgt tijdens uw opname alle administratie. Om opdrachten te kunnen verwerken heeft zij toegang tot uw dossier.

Contactpersonen

De verpleegkundige vraagt u tijdens het opnamegesprek om de gegevens van uw contactpersonen. Alleen deze contactpersonen kunnen informatie over u krijgen. Als er vragen zijn, kunnen uw contactpersonen deze stellen aan de verpleegkundige. Ze kunnen deze stellen tijdens het bezoekuur of ze kunnen bellen (na 11.00 uur). Vertrouwelijke medische of verpleegkundige informatie geven wij liever niet telefonisch.

Naar huis 

Als u weer naar huis kunt, overlegt uw arts dat meestal 24 uur van tevoren met u. De verpleegkundige of arts bespreekt vóór uw vertrek de nazorg met u. De vervolgafspraken en medicijnen worden met u doorgenomen. Ook wordt de medicijnlijst naar uw eigen apotheek gestuurd. Hier kunt u na ontslag uit het ziekenhuis de medicijnen ophalen. Als u dat wilt kan de medicatie thuis worden bezorgd. De arts informeert ook de huisarts, meestal schriftelijk met een ontslagbrief. Daarin staan alle gegevens over uw behandeling en de nazorg. Bij problemen thuis, kunt u contact opnemen met uw huisarts. 

Verzorging thuis 

Als u denkt dat u na uw opname niet genoeg opvang of verzorging thuis heeft, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk bespreekt.

Bezoektijden

Bezoek op de verpleegafdeling is welkom van 14.00 tot 20.00 uur. Er mogen maximaal twee bezoekers per patiënt op de kamer zijn. Als u meer bezoekers heeft, ga dan naar het dagverblijf van de afdeling. 

Overnachten 

Als het gewenst is dat uw familie of naasten continu aanwezig zijn, dan kunnen zij gebruikmaken van een familiekamer. In bepaalde omstandigheden kunnen ze gebruikmaken van een logeerkamer in het Oeverhuis in Rijnstate Arnhem (lees meer over Het Oeverhuis).

Algemene informatie 

U mag uw mobiele telefoon gebruiken in het dagverblijf. Zet het geluid van de telefoon uit als u op de patiëntenkamer bent.
In het ziekenhuis kunt u gebruikmaken van gratis wifi via de hotspot van KPN. U selecteert dit netwerk en logt in op de website waar dan terechtkomt. Hiervoor heeft u geen toegangscode nodig. 

Mijn Rijnstate 

Mijn Rijnstate is de beveiligde website voor onze patiënten. Hier kunt u allerlei zaken rond uw behandeling bij Rijnstate inzien en regelen. U logt in op Mijn Rijnstate met uw DigiD. Meer informatie over Mijn Rijnstate leest u op onze website.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie