Verpleegafdeling Neurologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Wie komt u hier tegen?

Het team op de verpleegafdeling bestaat uit artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers. Hieronder vindt u een overzicht en korte omschrijving van hen.

Neuroloog

De neuroloog die u behandelt, draagt de eindverantwoordelijkheid over de medische zorg voor u.

Specialist in opleiding

Specialisten in opleiding zijn afgestudeerde artsen. Zij hebben de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de medische zorg op de afdeling onder leiding van de neuroloog. Dit betekent dat u het meeste contact heeft met de specialist in opleiding.

Co-assistenten

Coassistenten zijn medisch studenten in opleiding tot arts.

Afdelingshoofd

Het verpleegkundig afdelingshoofd heeft de leiding over de verpleegafdeling Neurologie. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid over de verpleegkundige zorg op de afdeling.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen op de afdeling Neurologie werken volgens het systeem van ‘geïntegreerde verpleging’. Dit betekent dat een verpleegkundige verantwoordelijk is voor alle zorg rond de patiënten die hem of haar zijn toegewezen. Gedurende de dag-, avond- en nachtdienst is steeds een verpleegkundige voor een aantal patiënten verantwoordelijk.

De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de arts, zodat de verpleegkundige die u verpleegt goed op de hoogte is van uw gezondheidstoestand. Met vragen kunt u bij de verpleegkundige terecht die verantwoordelijk is voor uw kamer. De namen van de verpleegkundigen die op dat moment aanwezig zijn, staan op het witte bord tegenover de ‘zusterpost’.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse verzorgt tijdens de opname alle administratie. In verband met het verwerken van opdrachten heeft zij toegang tot uw medisch dossier.

Voedingsassistenten

De service-assistent deelt het eten en drinken uit en geeft u dagelijks het voedingsformulier waarop u uw keuzemenu kunt aankruisen. Heeft u wensen, vragen of klachten heeft over uw eten, dan kunt u bij één van hen terecht. Binnen Rijnstate gaan onze medewerkers uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. Zij houden zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het best kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘besmet’ voedsel. Bij onze service-assistenten kunt u meer informatie hierover krijgen.

Afdelingsassistenten

De afdelingsassistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van de patiënten die uit bed mogen.

Fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist

Deze therapeuten zijn nauw verbonden met de afdeling Neurologie. Zij vervullen een belangrijke rol in het revalidatieproces en zijn onderdeel van het behandelteam.

Transferfunctionaris

De verpleegkundige van de afdeling overlegt met u wat voor zorg u nodig heeft als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Als u zorg nodig heeft, meldt zij u aan bij het Transferbureau van Rijnstate. De transferfunctionaris regelt zaken voor u, zoals een indicatiestelling of een aanmelding bij een verpleeghuis of de thuiszorg.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: