Specialismen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Medisch maatschappelijk werk

U bent opgenomen in het ziekenhuis en uw behandelend arts heeft u aangeraden om medisch maatschappelijk werk bij uw behandeling te betrekken. Het kan ook zijn dat u zelf of iemand in uw naaste omgeving een beroep wil doen op het medisch maatschappelijk werk. Hier leest u wat medisch maatschappelijk werk voor u kan betekenen.

Over medisch maatschappelijk werk 

Medisch maatschappelijk werk begeleidt en behandelt u bij psychische, sociale en emotionele problemen die samenhangen met uw ziekte, uw medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voortvloeien voor uzelf en uw directe relaties (partner, kind, ouder). De medisch maatschappelijk werker onderzoekt problemen die van invloed kunnen zijn op uw medische behandeling en die uw herstel kunnen beïnvloeden.

Aandachtsgebieden 

Elke medisch maatschappelijk werker heeft zijn eigen specialisatie en brede deskundigheid. Aandacht voor de mens achter de diagnose staat hierbij centraal. Wij zijn werkzaam op alle afdelingen binnen het ziekenhuis, zowel op de verpleegafdelingen als op de poliklinieken. Hierbinnen hebben we speciale aandachtsgebieden. Aan deze afdelingen is het team Medisch maatschappelijk werk standaard gekoppeld: 

 • Cardiologie (hartrevalidatie en hartfalen)
 • Dialyse
 • Geriatrie
 • Gynaecologie (voortplantingsgeneeskunde, kraamafdeling en POP-poli: Pediatrie Obstetrie Psychiatrie)
 • Interdisciplinaire Afdeling
 • Kindergeneeskunde/Neonatologie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Poliklinische revalidatie
 • Reumatologie

Wanneer begeleiding en behandeling? 

U kunt begeleiding en behandeling krijgen bij complexe thuissituaties, emotionele, ingrijpende gebeurtenissen, verlies en rouw, levensvragen en een veranderd toekomstperspectief.

Er zijn drie mogelijke invalshoeken: 

 • Uw ziekte is er de oorzaak van dat u een verandering in uw levenssituatie doormaakt, waardoor u of uw naaste omgeving problemen ervaart.
 • Bestaande problemen hebben invloed op uw ziekte of zorgen ervoor dat u minder goed geneest. Het kan daarom nodig zijn dat u meer inzicht krijgt in deze problemen.
 • Uw problemen staan op zichzelf (hebben dus geen verband met uw ziekte) en hebben toch invloed hebben op uw genezingsproces.

Samen met u werkt de medisch maatschappelijk werker eraan om uw draagkracht te vergroten. Wij helpen u om uw copingstrategie te verbeteren. Dat is de manier waarop u met uw ziekte omgaat.

Overleg met andere zorgverleners 

De medisch maatschappelijk werker kan voor u bemiddelen tussen u, artsen en verpleegkundigen en andere hulpverleners in het ziekenhuis. We nemen deel aan overleggen waarin de behandeling van patiënten wordt besproken. Als de situatie in uw geval complex is, onderzoeken we welke voorzieningen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt functioneren. Zo nodig bemiddelen we met hulpverleners en instanties buiten het ziekenhuis.

Advies over wonen, werk en financiën 

U kunt ook bij medisch maatschappelijk werk terecht voor informatie en advies over wonen, werk en financiën. Ziek-zijn heeft immers vaak invloed op deze zaken.

Geheimhoudingsplicht 

Uw medisch maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Is het voor uw behandeling van belang om andere zorgverleners van uw situatie op de hoogte te stellen, dan bespreekt uw medisch maatschappelijk werker dit altijd vooraf met u.

U heeft een verwijzing nodig 

Voor begeleiding of behandeling door een medisch maatschappelijk werker heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts in het ziekenhuis. U kunt dit bespreken met uw behandelaar. Zodra u bent aangemeld, neemt een medisch maatschappelijk werker contact met u op om een afspraak te maken.

Wilt uzelf of iemand in uw naaste omgeving een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk, dan kunt u dit laten weten aan uw arts of verpleegkundige.

(Door)verwijzing 

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunnen problemen zichtbaar worden die niet direct verband hebben met uw opname. De medisch maatschappelijk werker kan deze problemen signaleren. In overleg met u kunt u daarvoor worden doorverwezen naar een andere instantie. Het medisch maatschappelijk werk kan u ook de weg wijzen naar patiëntenorganisaties voor informatie en contact met lotgenoten.

Kosten 

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan hulp door het team Medisch maatschappelijk werk.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: