Specialismen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werk begeleidt en behandelt u bij psychische, sociale en emotionele problemen die samenhangen met uw ziekte, uw medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voortvloeien voor uzelf en uw directe relaties (partner, kind, ouder). De medisch maatschappelijk werker onderzoekt problemen die invloed kunnen hebben op uw medische behandeling en uw herstel kunnen beïnvloeden.

Wanneer begeleiding en behandeling?

U kunt begeleiding en behandeling krijgen bij complexe thuissituaties, emotionele, ingrijpende gebeurtenissen, verlies en rouw, levensvragen en een veranderd toekomstperspectief. Uw medisch maatschappelijk werker helpt u om uw gevoelens te uiten en verwerken en ondersteunt u bij het vinden van een nieuw evenwicht. Samen met u werken wij eraan om uw draagkracht te vergroten en uw ‘copingstrategieën’ te verbeteren (de manieren waarop u met uw ziekte kunt omgaan).

Overleg met andere zorgverleners

De medisch maatschappelijk werker kan voor u bemiddelen tussen u, artsen en verpleegkundigen en andere hulpverleners in het ziekenhuis. We maken deel uit van overleggen waarin de behandeling van patiënten wordt besproken. Bij complexe situaties onderzoeken we welke voorzieningen er nodig zijn om uw persoonlijk functioneren zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zo nodig bemiddelen we met hulpverleners en instanties buiten het ziekenhuis.

Advies over wonen, werk en financiën

U kunt ook bij medisch maatschappelijk werk terecht voor informatie en advies over wonen, werk en financiën. Ziek zijn heeft immers vaak invloed op deze zaken. Uw medisch maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Is het voor uw behandeling van belang om andere zorgverleners van uw situatie op de hoogte te stellen, dan bespreekt uw medisch maatschappelijk werker dit altijd vooraf met u.

Heb ik een verwijzing nodig?

Voor begeleiding of behandeling door een medisch maatschappelijk werker heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts in het ziekenhuis. U kunt dit bespreken met uw behandelaar. Het kan ook zijn dat uw behandelend arts u aangeraden heeft om medisch maatschappelijk werk bij uw behandeling te betrekken. Zodra u bent aangemeld, neemt een medisch maatschappelijk werker contact met u op voor het maken van een afspraak.

Nieuws

Projectteam Psychosociale Zorg en Zingeving
Rijnstate start multidisciplinair team voor Psychosociale Zorg en Zingeving

Vanaf 18 februari 2020 bundelen we de krachten binnen Rijnstate met een multidisciplinair team Psychosociale Zorg en Zingeving. Het team Psychosociale Zorg en Zingeving is een samenwerking tussen de bestaande afdelingen Geestelijke Verzorging, Medisch Maatschappelijk Werk en Medische Psychologie.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: