Maag-, Darm- en Leverziekten

Verpleegkundig spreekuur Maag-darm-leverziekten (MDL)

In overleg met u heeft de MDL-arts u doorverwezen naar het verpleegkundig spreekuur. Hier leest u meer informatie over dit spreekuur. 

Polikliniek MDL 

Op de polikliniek MDL (maag, darm en leverziekten) werken verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd MDL-verpleegkundigen nauw samen met de MDL-artsen in de begeleiding van patiënten met chronische maag- darm- en leverziekten. 

Wat kunt u verwachten? 

Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd MDL-verpleegkundigen ondersteunen u bij de behandeling van uw ziekte en hoe u hiermee om kunt gaan. U kunt bij hen terecht voor: 

  • Begeleiding wanneer u net te horen heeft gekregen dat u een chronische ziekte heeft.
  • Uitleg en informatie over uw ziekte, uw klachten, mogelijke onderzoeken en behandelingen. Dit als aanvulling op de voorlichting die de MDL-arts u gegeven heeft.
  • Voorlichting en instructie over uw medicijngebruik.
  • Instructie over hoe u bepaalde handelingen thuis zelf kunt doen. U kunt hierbij denken aan injecteren of het toedienen van een klysma of sondevoeding.
  • Adviezen over het omgaan met symptomen en ongemakken als gevolg van uw ziekte of de behandeling.
  • Begeleiding en ondersteuning bij de sociale gevolgen van uw ziek zijn. Ook uw naasten (zoals uw partner, familie, een vriend of vriendin) kunnen bij de verpleegkundige terecht voor ondersteuning en advies.
  • Als het nodig is, kan de verpleegkundige u in overleg met u en uw specialist doorverwijzen naar andere hulpverleners. U kunt hierbij denken aan de reumatoloog, dermatoloog, diëtiste, medisch psycholoog en maatschappelijk werker. 

Veel van de controlemomenten tijdens uw behandeling zullen ook op het verpleegkundig spreekuur plaatsvinden. Uw MDL-arts blijft de eindverantwoordelijke voor uw behandeling. 

Een afspraak maken 

In overleg met u verwijst de MDL-arts u naar het verpleegkundig spreekuur. U ontvangt bij de balie van de MDL-polikliniek locatie Arnhem (route 18) of via de post een brief waarin staat hoe u de afspraak kunt maken.

Digitaal 

U kunt u met behulp van uw persoonlijke afspraaknummer via Mijnrijnstate.nl inloggen met uw persoonlijke DigiD code.

Telefonisch 

Indien u niet over de mogelijkheden beschikt om digitaal een afspraak te maken, kunt u bellen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 088-005 6800.

Spreekuur 

Het verpleegkundig spreekuur vindt elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) plaats op de MDL-polikliniek op de verschillende locaties van Rijnstate. U ontvangt digitaal of per brief een bevestiging van uw afspraak. In deze brief staat ook op welke locatie u uw afspraak heeft. 

Contact 

Wanneer u nog vragen heeft over het verpleegkundig spreekuur of over deze informatie beantwoorden wij die graag. Uiteraard staan wij open voor suggesties voor verdere verbetering van de verpleegkundige polikliniek MDL. 

Telefonisch contact 

Voor vragen over uw ziekte, behandeling of toenemende klachten is de verpleegkundige iedere dag bereikbaar. U kunt contact met haar opnemen via het Klant Contact Centrum tussen 8.30 en 17.00 uur, telefoonnummer: 088-005 6800. 

Keuzemenu bij telefonisch contact 

  • Toets 1: met behulp van het keuzemenu kunt u via toets 1 vragen stellen over uw afspraak of het verplaatsen hiervan.
  • Toets 2: via toets 2 komt u in contact met de spreekuurassistente. Zij kan aan de hand van uw vragen of klachten een afspraak plannen bij de verpleegkundige.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk te verwijzen naar de verpleegkundige of verpleegkundig specialist waar u al bekend bent. Bij acute vragen of spoed krijgt u een afspraak op de dag zelf. 

Digitaal contact 

Digitaal vragen stellen gaat nu via een e-consult en niet meer via een e-mail. 

In Mijn Rijnstate leest u hoe u kunt inloggen en wat de mogelijkheden zijn voor het versturen van e-consulten. Hier kunt u ook aangeven op welke manier u een melding wilt krijgen als er nieuwe berichten zijn in Mijn Rijnstate. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: