1. Verpleegafdeling
Maag-, Darm- en Leverziekten

Verpleegafdeling

Het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van de spijsverteringsorganen. Hoewel de diverse organen vaak los van elkaar genoemd worden, kunnen ze niet zonder elkaar functioneren. Valt een orgaan uit, dan heeft dat gevolgen voor het hele spijsverteringsstelsel.

Het maag/darmkanaal bestaat uit de volgende organen: slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, galblaas en galwegen en de lever. Al deze organen kennen hun eigen specifieke problemen, ziektes, aangeboren afwijkingen en klachten.

Afdelingsteam

Als u bent opgenomen op de afdeling MDL kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

Hoofden zorgteam

Het verpleegkundig team staat onder leiding van Jolanda Slok-Hermans en Nancy Masselink, hoofden zorgteam.

Verpleegkundigen

Op de afdeling zijn vierentwintig uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorg. De leerling verpleegkundigen en stagiaires werken onder toezicht van de verpleegkundige.

Service assistent

De maaltijden en koffie- en theerondes worden verzorgd door assistenten. Zij komen op vaste momenten op de dag bij u langs. Ook kunnen zij u helpen bij de menukeuze.

Secretaresse

De afdelingssecretaresse  ondersteunt de MDL-artsen en verpleegkundigen op de afdeling, onder andere door het maken van afspraken voor onderzoeken en afspraken op de polikliniek.

MDL-artsen

De maatschap MDL bestaat uit elf MDL-artsen. Als patiënt heeft u een vaste MDL-arts bij wie u terugkomt op de polikliniek. Op de afdeling ziet u regelmatig één van de MDL-artsen; dit is niet altijd uw eigen MDL-arts.

Afdelingsarts

De specialisten worden bijgestaan door artsen in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot specialist. Zij zijn als afdelingsarts direct verantwoordelijk voor de medische zorg op de afdeling.

Co-assistent

Op de locatie Arnhem werken coassistenten. Dit zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van de studie geneeskunde zitten. De theorie van hun opleiding hebben ze achter de rug. In het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op onder supervisie van de MDL-arts.

Physician Assistant

De physician assistants zijn gediplomeerd om onder supervisie van de MDL-arts de medische zorg op de verpleegafdeling te coördineren en uit te voeren.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn van 14.00 tot 20.00 uur.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling A7 Maag-, Darm- en Leverziekten Vleugel 1: 088 - 005 6762
Verpleegafdeling A7 Maag-, Darm- en Leverziekten Vleugel 4: 088 - 005 7445

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: