1. Polikliniek
Maag-, Darm- en Leverziekten

Polikliniek

Op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) komen patiënten met klachten van of ziekten aan het maag/darmstelsel. Het spreekuur voor de polikliniek MDL vindt plaats in Arnhem en Zevenaar. Op de polikliniek kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers.

Spreekuurassistent

De spreekuurassistent zit aan de centrale balie van de polikliniek MDL op route 18. Zij ontvangt u en zorgt ervoor dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van uw komst. De spreekuurassistent maakt ook uw eventuele vervolgafspraken en geeft u informatie als dat nodig is.

MDL-arts

Bij Rijnstate werken meerdere MDL-artsen. Als patiënt heeft u in principe een vaste MDL-arts bij wie u terugkomt op de polikliniek.

Arts in opleiding tot MDL-arts

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. Ook op de polikliniek MDL werken artsen in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die zich specialiseren tot MDL-arts. Deze artsen in opleiding hebben dagelijks overleg met hun superviserend MDL-arts.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van hun studie geneeskunde zitten. De theorie hebben ze achter de rug en in het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Het kan voorkomen dat u bij uw bezoek aan de poli MDL eerst wordt ondervraagd en onderzocht door een co-assistent. Vervolgens bespreekt de MDL-arts met u de bevindingen van de co-assistent. Aangezien de co-assistenten nog in opleiding zijn, kunnen zij soms nog niet al uw vragen beantwoorden. Daarvoor kunt u terecht bij de MDL-arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

MDL-verpleegkundigen

MDL-verpleegkundigen zijn specialistische verpleegkundigen met eigen spreekuren. Afhankelijk van uw klachten of ziekte kan de MDL-arts of de arts in opleiding u vragen een afspraak voor dit verpleegkundig spreekuur te maken. Vooral patiënten met een chronische maag-, darm-, of leverziekte worden hiernaar verwezen. De verpleegkundigen begeleiden en adviseren u.

Verpleegkundig specialisten

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na het volgen van een tweejarige masteropleiding bevoegd is om bepaalde taken van de arts over te nemen. De verpleegkundig specialist werkt altijd onder begeleiding van de MDL-arts. De verpleegkundig specialist verzorgt voor een bepaalde patiëntengroep zowel medische als verpleegkundige zorg. Vaak is de verpleegkundig specialist voor u als patiënt een centraal aanspreekpunt die de afstemming van de zorg regelt.

Physician Assistant

Na een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld voor verpleegkunde of fysiotherapie) heeft een Physician Assistant een brede medische masteropleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij ook al bij de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zo doet de Physician Assistant tijdens de opleiding al veel ervaring op.

De Physician Assistant neemt taken van de MDL-arts over. Taken zoals het doen van lichamelijk onderzoek, het in kaart brengen van klachten (anamnese), de diagnose en de behandeling van veel voorkomende (chronische) ziekten. Physician Assistants kunnen ook medische ingrepen doen of als zaalarts werken. Hiervoor is de Physician Assistant zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk. Een Physician Assistant werkt altijd onder begeleiding van een MDL-arts.

Contactgegevens

De polikliniek MDL is op alle werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 088 - 005 6800

Voor afspraken in Zevenaar belt u ook naar bovenstaand telefoonnummer.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: