Maag-, Darm- en Leverziekten

Polikliniek Maag- Darm-Lever (MDL)

Binnenkort heeft u een afspraak op de Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. Hier leest u informatie over de gang van zaken op deze polikliniek. 

Het spreekuur

Het spreekuur vindt plaats op verschillende locaties van Rijnstate. 

U ontvangt samen met deze informatie een brief met daarin een bevestiging van uw afspraak. In deze brief staat ook waar u uw afspraak heeft.

Als u voor een afspraak komt, mag u zich melden met uw Rijnstatekaart bij onze aanmeldzuil. U mag daarna gaan zitten in de aangegeven wachtruimte.

Wie werken er op de polikliniek MDL? 

Hier leest u informatie over de verschillende medische professionals die werken op de polikliniek MDL. 

Spreekuurassistent 
De spreekuurassistent zit aan de centrale balie van de polikliniek MDL. Als u vragen heeft over uw afspraak of behandeling, kunt u ze aan de spreekuurassistent stellen.

MDL-arts 
De vakgroep MDL bestaat uit een groep MDL-artsen. U heeft in principe een vaste MDL-arts bij wie u terugkomt op de polikliniek. 

Arts in opleiding tot MDL-arts 
Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. Ook op de polikliniek MDL werken artsen in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die zich specialiseren tot MDL-arts. Deze artsen in opleiding werken onder supervisie (toezicht) van een MDL-arts, met wie ze dagelijks overleg hebben. 

Coassistenten  
Coassistenten zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van hun studie Geneeskunde zitten. De theorie hebben ze achter de rug en in het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Soms wordt u bij uw bezoek aan de polikliniek MDL eerst ondervraagd en onderzocht door een coassistent. Vervolgens bespreekt de MDL-arts de bevindingen van de coassistent met u. De coassistenten zijn nog in opleiding en kunnen daarom soms nog niet al uw vragen beantwoorden. U kunt uw vragen altijd stellen aan de MDL-arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

MDL-verpleegkundigen 
MDL-verpleegkundigen zijn specialistisch verpleegkundigen met een eigen spreekuur. Afhankelijk van uw klachten of ziektebeeld kan de MDL-arts of de arts in opleiding u vragen een afspraak voor dit verpleegkundig spreekuur te maken. Vooral patiënten die een chronische maag-, darm-, of leverziekte hebben worden verwezen naar dit spreekuur. De verpleegkundigen begeleiden en adviseren u. 

Verpleegkundig specialisten 
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd en is daarna bevoegd om bepaalde taken van de arts over te nemen. De verpleegkundig specialist werkt altijd onder supervisie van een arts en kan als het nodig is met de arts overleggen. De verpleegkundig specialist verzorgt voor een bepaalde patiëntengroep zowel medische als verpleegkundige zorg. Voor u als patiënt is de verpleegkundig specialist vaak een centraal aanspreekpunt die de afstemming van de zorg regelt. 

Physician assistant 
Een physician assistant (PA) heeft een brede medische masteropleiding gevolgd na een hogere beroepsopleiding in de gezondheidszorg, zoals hbo-Verpleegkunde of hbo-Fysiotherapie. Tijdens deze masteropleiding werkt de PA ook al bij de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zo doet de PA tijdens de opleiding al veel ervaring op.
De PA neemt taken van de MDL-arts over. Bijvoorbeeld: lichamelijk onderzoek doen, klachten in kaart brengen (anamnese), de diagnose en de behandeling van veelvoorkomende (chronische) ziekten. Physician assistants kunnen ook medische ingrepen doen of als zaalarts werken. Hiervoor is de PA zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk. Een PA werkt altijd onder toezicht van een MDL-arts. 

Uw eerste afspraak 

Tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek MDL heeft u een gesprek met een MDL-arts, een arts in opleiding tot MDL-arts of een physician assistant. Als het nodig is wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. De arts zal u ook vragen om een actueel medicijnoverzicht. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek. Na deze eerste poliklinische afspraak vertelt de arts u of er verder onderzoek nodig is of dat u meteen kunt starten met een behandeling, bijvoorbeeld met therapie of medicijnen. 

Vervolgafspraak 

Poliklinische vervolgafspraak 
Als uw behandelaar een controleafspraak met u wil maken, dan plant een van de spreekuurassistenten voor u de afspraken in. Zij houden daarbij, als dat lukt, rekening met uw wensen wat betreft datum en tijd. Een uitnodiging voor deze vervolgafspraak krijgt u digitaal toegestuurd en u kunt deze bekijken in Mijn Rijnstate. Als u eerder aangegeven heeft dat u informatie van Rijnstate niet digitaal wilt ontvangen, dan krijgt u de afsprakenbrieven per post. 
U kunt zelf uw poliklinische vervolgafspraken plannen of verzetten in Mijn Rijnstate. Dit kan vanaf maximaal zes weken voor de betreffende datum. Meer informatie over Mijn Rijnstate leest u op onze website.

De eerste poliklinische afspraak kunt u niet zelf inplannen of verzetten via Mijn Rijnstate. 

Endoscopisch onderzoek 
Als uw behandelaar met u afspreekt om verder onderzoek te doen en u gaat hiermee akkoord, dan plant de afdeling Endoscopie voor u een afspraak in. Zij houden daarbij, als dat lukt, rekening met uw wensen wat betreft datum en tijd. U krijgt dan digitaal een uitnodiging voor deze vervolgafspraak met alle informatie rondom het onderzoek en de voorbereiding. U kunt deze bekijken in Mijn Rijnstate. Meer informatie over Mijn Rijnstate leest u op onze website [www.rijnstate.nl/mijnrijnstate].
Als u eerder aangegeven heeft dat u informatie van Rijnstate niet digitaal wilt ontvangen, dan krijgt u de afsprakenbrieven per post.
Een endoscopisch onderzoek kunt u niet zelf inplannen via Mijn Rijnstate. 

Endoscopie 

Om een goed beeld te krijgen van uw klachten adviseert de MDL-arts vaak om een endoscopie te laten uitvoeren. Tijdens een endoscopie kunnen we met behulp van een endoscoop (een buigzame slang, letterlijk: binnenkijker) grote delen van het maag/darmstelsel onderzoeken. Ook is het mogelijk om kleine stukjes weefsel (biopten) nader te onderzoeken. Uw behandelaar bespreekt met u het doel van het onderzoek en de risico’s.
We laten de endoscopie zoveel mogelijk uitvoeren door uw eigen MDL-arts of arts-assistent. Maar dit is niet altijd mogelijk. Sinds kort werken er ook verpleegkundig endoscopisten op onze afdeling Endoscopie. Dit zijn endoscopieverpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid tot endoscopist. Zij werken onder supervisie van de MDL-arts, maar voeren een endoscopie zelfstandig uit.
Voor sommige onderzoeken kan een opname noodzakelijk zijn. De MDL-arts zal dit dan met u bespreken. 

Wachttijden 

Wilt u meer weten over de wachttijden? Een medewerker van de polikliniek kan u daar meer over vertellen. Ook op onze website vindt u de actuele wachttijden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: