Maag-, Darm- en Leverziekten

Polikliniek maag-darm-lever (MDL)

Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. Hier leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek MDL. 

Op de polikliniek MDL werken onder andere MDL-artsen, artsen in opleiding tot MDL-arts, Physician Assistants, verpleegkundig specialisten en MDL-verpleegkundigen. Het spreekuur vindt plaats in Rijnstate Arnhem en Rijnstate Zevenaar. U ontvangt samen met deze informatie een brief met daarin een bevestiging van uw afspraak. In deze brief staat ook waar uw afspraak plaatsvindt. 

Op de polikliniek MDL

Tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek MDL heeft u een gesprek met een MDL-arts, een arts in opleiding tot MDL-arts of een Physician Assistant. Als het nodig is vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. De arts zal u ook vragen om een actueel medicijnoverzicht. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek. Na deze eerste poliklinische afspraak kan de arts u vertellen of er verder onderzoek nodig is of dat u meteen kunt starten met een behandeling, bijvoorbeeld met therapie of medicijnen. 

Als u nog terug moet komen voor een poliklinische afspraak, kunt u bij de balie van de polikliniek MDL direct een nieuwe afspraak maken. Als u deze afspraak liever zelf wilt maken, kunt u dit thuis online doen via Mijn Rijnstate. Let op: u kunt via Mijn Rijnstate voor de polikliniek MDL pas maximaal zes weken voor de betreffende datum een afspraak inplannen. 

Als er nog verder onderzoek nodig is, wordt de afspraak daarvoor vaak direct gemaakt. Meestal krijgt u dan ook meteen een afspraak mee om de uitslagen van de onderzoeken te bespreken. Een afspraak voor een onderzoek kunt u niet online maken via Mijn Rijnstate. 

Endoscopie 

Om een goed beeld te krijgen bij uw klachten adviseert de MDL-arts vaak om een endoscopie te laten uitvoeren. Tijdens een endoscopisch onderzoek kunnen we met behulp van endoscopen (letterlijk: binnenkijker) grote delen van het maag/darmstelsel van binnen onderzoeken. Ook is het mogelijk om kleine stukjes weefsel nader te onderzoeken (biopten). Voorafgaand aan een endoscopie heeft u een pre-sedatiegesprek met een endoscopieverpleegkundige. Tijdens dit gesprek informeren wij u uitgebreid over het onderzoek. Tevens vindt er, mede aan de hand van een vragenlijst, een gezondheidsscreening plaats. 

De afspraak voor een endoscopie kunt u maken op de polikliniek MDL. U krijgt daar ook de nodige informatie over het onderzoek en eventuele voorbereiding, zowel mondeling als schriftelijk. 

We streven er zoveel mogelijk naar om uw eigen MDL-arts of arts-assistent het endoscopieonderzoek te laten uitvoeren. Echter is dit niet altijd mogelijk. Sinds kort tijd werken er ook verpleegkundig endoscopisten op onze afdeling endoscopie. Dit zijn endoscopieverpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid tot endoscopist. Zij werken onder supervisie van de MDL-arts maar voeren een endoscopisch onderzoek zelfstandig uit. 

Voor sommige onderzoeken kan een opname noodzakelijk zijn. De MDL-arts zal dit dan met u bespreken. Meestal wordt deze opname meteen na uw bezoek aan de MDL-arts geregeld aan de balie van de polikliniek. 

Onze medewerkers 

Als u op de polikliniek MDL komt, kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers: 

Spreekuurassistent 

De spreekuurassistent zit aan de centrale balie van de polikliniek MDL op route 18. Zij ontvangt u en zorgt ervoor dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van uw komst. De spreekuurassistent maakt ook uw eventuele vervolgafspraken en voorziet u van informatie als dat nodig is.

MDL-arts 

De vakgroep MDL bestaat uit een groep MDL-artsen. Als patiënt heeft u in principe een vaste MDL-arts bij wie u terugkomt op de polikliniek.

Arts in opleiding tot MDL-arts 

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. Ook op de polikliniek MDL werken artsen in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die zich specialiseren tot MDL-arts. Deze artsen in opleiding hebben dagelijks overleg met hun superviserend MDL-arts.

Coassistenten 

Coassistenten zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van hun studie geneeskunde zitten. De theorie hebben ze achter de rug en in het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Het kan voorkomen dat u bij uw bezoek aan de poli MDL eerst wordt ondervraagd en onderzocht door een co-assistent. Vervolgens bespreekt de MDL-arts met u de bevindingen van de coassistent. Aangezien de coassistenten nog in opleiding zijn, kunnen zij soms nog niet al uw vragen beantwoorden. Daarvoor kunt u terecht bij de MDL-arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

MDL-verpleegkundigen 

MDL-verpleegkundigen zijn specialistische verpleegkundigen met eigen spreekuren. Afhankelijk van uw klachten of ziektebeeld kan de MDL-arts of de arts in opleiding u vragen een afspraak voor dit verpleegkundig spreekuur te maken. Vooral patiënten die lijden aan een chronische maag-, darm-, of leverziekte worden hiernaar verwezen. De verpleegkundigen begeleiden en adviseren u.

Verpleegkundig specialisten 

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na het volgen van een tweejarige masteropleiding bevoegd is om bepaalde taken van de arts over te nemen. De verpleegkundig specialist werkt altijd onder supervisie van een arts en kan als het nodig is met de arts overleggen. De verpleegkundig specialist verzorgt voor een bepaalde patiëntengroep zowel medische als verpleegkundige zorg. Vaak is de verpleegkundig specialist voor u als patiënt een centraal aanspreekpunt die de afstemming van de zorg regelt. 

Physician Assistant 

Na een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld voor verpleegkunde of fysiotherapie) heeft een Physician Assistant een brede medische masteropleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij ook al bij de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zo doet de Physician Assistant tijdens de opleiding al veel ervaring op. 

De Physician Assistant neemt taken van de MDL-arts over. Taken zoals het doen van lichamelijk onderzoek, het in kaart brengen van klachten (anamnese), de diagnose en de behandeling van veel voorkomende (chronische) ziekten. Physician Assistants kunnen ook medische ingrepen doen of als zaalarts werken. Hiervoor is de Physician Assistant zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk. Een Physician Assistant werkt altijd onder begeleiding van een MDL-arts. 

Wachttijden 

Als u meer wilt weten over de wachttijden kan een medewerker van de polikliniek u daarover informeren. Ook op onze website www.rijnstate.nl vindt u de actuele wachttijd. 

Heeft u vragen? 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek MDL via telefoonnummer 088 - 005 6800. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt ons ook bereiken door een mail te sturen naar polimdl@rijnstate.nl

Als u onverwachts niet kunt komen, wilt u ons dit dan minimaal 24 uur voor uw afspraak laten weten? 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: