Maag-, Darm- en Leverziekten

Ideeën en klachten polikliniek MDL en afdeling Endoscopie

Heeft u klachten, complimenten of ideeën over de polikliniek Maag-Darm-Lever (MDL) of de afdeling Endoscopie? Hier kunt u uw opmerkingen kwijt. 

De medewerkers van de polikliniek MDL en de afdeling Endoscopie streven ernaar goede patiëntenzorg te verlenen. Maar wellicht heeft u een goede suggestie om onze zorg nog verder te verbeteren. Of is u iets opgevallen waar wij wat aan kunnen doen. Laat het ons vooral weten! Als u tevreden bent, horen wij dat natuurlijk ook graag. 

U kunt deze pagina’s printen, uw opmerkingen opschrijven en deze in de ideeënbus van de afdeling deponeren. De ideeënbus bevindt zich in de gang van de afdeling Endoscopie.

Wilt u uw verhaal duidelijk en uitgebreid opschrijven? Soms is het nodig om wat meer over uw idee/suggestie/klacht te weten. Als u uw naam en adres vermeldt, geeft u ons de mogelijkheid navraag bij u te doen. 

Tenslotte, als u iets onaangenaams is overkomen op de afdeling of in het ziekenhuis, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundige. U kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Bij de balie Patiëntenvoorlichting (in het atrium) en op onze website is informatie over de klachtenregeling beschikbaar.

Betreft: klacht / compliment / idee

Datum:

Omschrijving:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persoonsgegevens: 

Dhr. / Mevr. 

Geboortedatum:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail: 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: