Maag-, Darm- en Leverziekten
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

GIO-poli

De afkorting GIO staat voor gastro-intestinale oncologie, kanker in het spijsverteringskanaal. Denk hierbij aan kanker van de slokdarm, maag, galwegen, alvleesklier, dikke darm of endeldarm. Als er tijdens een endoscopie een verdachte afwijking in uw spijsverteringskanaal wordt gevonden, krijgt u een of twee werkdagen na de scopie een afspraak op de GIO-poli. Het kan ook zijn dat u op een ander moment tijdens de behandeling een afspraak krijgt op de GIO-poli.

GIO-verpleegkundigen

Op de GIO-poli houdt de GIO-verpleegkundige spreekuur. Dit is een oncologieverpleegkundige die patiënten begeleidt die vermoedelijk kanker hebben in het spijsverteringskanaal. De GIO-verpleegkundige geeft u informatie over verschillende onderzoeken en regelt deze. Na deze onderzoeken krijgt u een afspraak bij de MDL (Maag Darm Lever)-arts om de uitslag van alle onderzoeken te bespreken. Als u daarna start met een behandeling, wordt de GIO-verpleegkundige uw aanspreekpunt.

GIO-overleg

Elke week is er een GIO-overleg, waarin we alle (nieuwe) patiënten met kanker in het spijsverteringskanaal bespreken. Bij dit overleg zijn een MDL-arts, chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, internist-oncoloog, verpleegkundig specialist oncologie en een GIO-verpleegkundige aanwezig. In principe wordt in dit overleg een behandelplan opgesteld. Op maandag bespreken we patiënten met kanker in de maag, het laatste deel van de endeldarm of uitzaaiingen in de lever. Patiënten met een kanker in het overige gedeelte van het spijsverteringskanaal zijn op dinsdag aan de beurt. 

Als een operatie nodig is

Als uit het GIO-overleg blijkt dat u in aanmerking komt voor een operatie, zetten we u direct op de wachtlijst. Meestal is de wachttijd ongeveer drie weken. Het kan ook zijn dat u eerst bestraling en/of chemotherapie nodig heeft. Na het GIO-overleg krijgt u afspraken bij de chirurg, de polikliniek Pre-operatieve Screening en de GIO-verpleegkundige. Als het nodig is, krijgt u ook nog een afspraak bij bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut, geriater of stomaverpleegkundige.

“Laagvolume-chirurgie”

Een aantal kankersoorten komt weinig voor. Hierdoor kan binnen ziekenhuizen weinig ervaring worden opgedaan met bepaalde operaties. In Nederland is er een duidelijke tendens om deze operaties die weinig nodig zijn te centreren in een klein aantal ziekenhuizen of behandelcentra. Dit wordt gestimuleerd door de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) en de overheid (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Het belangrijkste argument is dat de resultaten van de operaties beter zijn als de operatie vaker wordt gedaan binnen een gespecialiseerd centrum.

Alle patiënten met kanker in de alvleesklier worden ook besproken tijdens een multidisciplinair overleg in het Pancreascentrum Oost Nederland.

Alle patiënten met kanker in de slokdarm worden ook besproken tijdens het multidisciplinaire overleg in het Slokdarmcentrum Oost Nederland.

Contactgegevens

De GIO-poli is maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 

Telefoonnummer: 088 - 005 7703
E-mailadres: poligio@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: