Maag-, Darm- en Leverziekten

Afdeling MDL

Welkom op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. Hier leest u informatie over de afdeling en over het team dat u verpleegt. 

Wat is het specialisme MDL? 

U bent opgenomen bij het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). Dit specialisme richt zich op onderzoek en behandeling van de organen die samen het spijsverteringsstelsel vormen: slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever, galblaas, galwegen en alvleesklier. Bij al deze organen kunnen eigen specifieke problemen, ziektes, aangeboren afwijkingen en klachten voorkomen. Zonder elkaar kunnen deze organen niet goed functioneren. Valt er een orgaan uit, dan heeft dat gevolgen voor het hele spijsverteringsstelsel. 

De afdeling MDL 

De afdeling MDL ligt op de zevende verdieping van Rijnstate Arnhem(A7). Er zijn twee vleugels met in totaal 37 bedden. Op onze afdeling liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer. Vindt u dit niet prettig, dan kunt u dit zeggen tegen de verpleging. Zij zorgen, als het mogelijk is, voor een oplossing.
Wie werken er in het afdelingsteam? 

Het afdelingsteam bestaat uit deze medewerkers: 

 • hoofd zorgteam
 • verpleegkundigen
 • leerling-verpleegkundigen
 • stagiaires
 • facilitair-assistenten
 • service-assistenten
 • secretaresse

Het team werkt nauw samen met andere disciplines (vakken), zoals diëtetiek, geestelijke verzorging en fysiotherapie. 

Hoofd zorgteam 
Het verpleegkundig team staat onder leiding van Nancy Masselink.

Verpleegkundigen 
Op de afdeling zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Met vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorgverlening. U wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundigen. Op het bord in de gang kunt u zien welke verpleegkundige dienst heeft op uw kamer dienst.
Als u een langere opname heeft doordat u een complexe aandoening heeft, kiezen wij er vaak voor om een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) aan te stellen. Hij of zij is dan tijdens de opname het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten. 

Service-assistenten 
Met vragen op het gebied van algemene service op uw kamer, bijvoorbeeld over het eten, kunt u terecht bij de service-assistenten. 

Veilig voedsel 
Binnen Rijnstate gaan we uiterst zorgvuldig om met het eten dat u hier krijgt. Wij houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Ook is het belangrijk dat u weet hoe u het beste met (eventueel meegebrachte) etenswaren kunt omgaan. Zo helpt u te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘besmet’ voedsel. U kunt aan de service-assistenten informatie over voedselveiligheid vragen. 

Secretaresse 
De secretaresse regelt onder andere uw onderzoeken en maakt afspraken voor u op de polikliniek. 

Wie werken er in het medisch team? 

Het medisch team bestaat uit: 

 • MDL-artsen
 • de afdelingsarts: physician assistant en/of arts-assistent
 • coassistenten

Het team van MDL-artsen

De physician assistants (PA)

 • Mevr. E.N. Brons 

Hoofdbehandelaar 

De hoofdbehandelaar is de MDL-arts die op dat moment de leiding heeft over de afdeling waar u bent opgenomen. Deze MDL-arts is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg en de communicatie met u. Uw zorg word uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdelingsarts of physician assistant (PA).
Misschien heeft u op de polikliniek MDL een eigen MDL-arts. Tijdens uw opname draagt deze MDL-arts zijn of haar eindverantwoordelijkheden tijdelijk over aan de MDL-arts die de leiding heeft over de afdeling. Het kan zijn dat u tijdens uw opname niet uw eigen MDL-arts spreekt. Dit komt doordat de artsen in een team werken en wisselend werken op de afdelingen. Uiteraard hebben de artsen onderling nauw contact over uw situatie. Bij ontslag wordt er een afspraak op de polikliniek gepland bij uw eigen MDL-arts. Heeft u nog geen vaste MDL-arts op de polikliniek, dan krijgt u, als dat nodig is, na uw opname een vaste MDL-arts. 

Afdelingsarts of physician assistant/arts-assistent 
De functie van de afdelingsarts kan worden ingevuld door de physician assistant en de arts-assistent (arts in opleiding tot specialist). De afdelingsarts coördineert de medische zorg op de afdeling en voert deze uit. Dit gebeurt onder toezicht van de MDL-arts.

Coassistent 
In Rijnstate werken coassistenten. Dat zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van hun studie Geneeskunde zitten. De theorie van hun opleiding hebben zij achter de rug en in het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Het kan voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht, namelijk eerst door een coassistent en vervolgens door de behandelend arts. De coassistenten zijn nog in opleiding en kunnen daardoor soms nog niet al uw vragen beantwoorden. U kunt u vragen altijd stellen aan de behandelend arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

Contact met de arts 

Elke dag bespreken de physician assistant/afdelingsarts en de verpleegkundigen uw situatie. Daarna komen zij naar u toe om bijzonderheden over uw behandeling met u te bespreken. De MDL-arts loopt twee keer per week visite op de afdeling. Op andere dagen heeft de physician assistant/afdelingsarts op verschillende momenten van de dag overleg met de MDL-arts. Tijdens de visite kunt u uw vragen stellen over uw ziekte en de behandeling daarvan.
Tip: schrijf uw vragen op, zodat u ze bij de hand heeft tijdens de visite.
Als u langer opgenomen bent of als u ernstige problemen heeft, heeft u misschien behoefte aan een uitgebreider gesprek. Dit kunt u zeggen tegen uw verpleegkundige of arts en u kunt hiervoor dan een afspraak maken. 

Opnamegesprek 

Als uw ziekenhuisopname gepland is, zal een verpleegkundige u op de dag van opname ontvangen. Hij of zij maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. De verpleegkundige zal ook een opnamegesprek met u voeren. Als u met spoed bent opgenomen, kan dit gesprek op een ander moment plaatsvinden. De onderwerpen die in het gesprek onder andere aan de orde komen zijn: 

 • de reden waarom u wordt opgenomen
 • de gevolgen van uw opname voor de thuissituatie
 • de mate waarin u zichzelf kunt verzorgen
 • medicijngebruik
 • eventueel dieet
 • uw vragen

Als het gaat om een geplande ziekenhuisopname komt ook de afdelingsarts of physician assistant bij u voor een opnamegesprek en lichamelijk onderzoek. 

Wie zijn uw contactpersonen? 

De verpleegkundige zal u tijdens het opnamegesprek vragen wie uw contactpersonen zijn. Alleen deze contactpersonen kunnen informatie over u krijgen. Als er vragen zijn, kunnen uw contactpersonen deze telefonisch stellen (na 11.00 uur) aan de verpleegkundige. Dat kan ook tijdens het bezoekuur. Medische of verpleegkundige informatie die vertrouwelijk is geven wij bij voorkeur niet telefonisch. 

Blijf in beweging 

Om tijdens uw opname te voorkomen dat uw spierkracht vermindert, is het belangrijk om zo veel mogelijk te blijven bewegen. Vraag uw bezoek om goede schoenen, dagelijkse kleding en eventueel uw hulpmiddel (rollator of stok) mee te nemen, zodat u over de gang kunt wandelen. 

Bezoek 

Bezoekregels 
Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk bij een patiënt aanwezig zijn. In de praktijk blijkt dat meer dan twee bezoekers meestal te vermoeiend of te belastend is voor uzelf of voor andere patiënten. Vooral ernstig zieke patiënten vinden rust prettig. Het is daarom belangrijk om hier tijdens het bezoekuur rekening mee te houden. Het beste kunt u een familielid vragen een goede spreiding van het bezoek te regelen. Als u meerdere bezoekers heeft, kunt u in het dagverblijf van de afdeling gaan zitten of in onze centrale hal (Atrium) op de begane grond. 

Bezoektijden 
Bezoek moet zich houden aan de aangegeven bezoektijden. Tijdens de bezoekuren van 12.00 tot 13.30 uur en tussen 17.30 en 20.00 uur gaat de zorg voor de patiënt altijd voor. Het kan dus gebeuren dat het bezoek even moet wachten, omdat verpleegkundigen of andere zorgverleners bezig zijn met de zorg voor de patiënt.
In bijzondere situaties kan in overleg met de verpleegkundigen uiteraard van deze regels worden afgeweken.

Roken 

Rijnstate is een rookvrij ziekenhuis. Dit betekent dat er niet gerookt mag worden op het hele ziekenhuisterrein. 

Gebruik mobiele telefoon 

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan in het dagverblijf van de afdeling. Wij vragen u het geluid van uw telefoon uitzetten op de patiëntenkamer. 

Gratis wifi 

In het ziekenhuis kunt u gebruik maken van gratis wifi via de hotspot van KPN. U selecteert dit netwerk en wordt doorverwezen naar een website waar u kunt inloggen. Hiervoor heeft u geen toegangscode nodig. 

Naar huis (ontslag) 

De afdelingsarts/physician assistant zal tijdens de dagelijkse visite het ontslag met u bespreken. In dit ontslaggesprek nemen we uw opname met u worden door. Uw contactpersoon kan bij dit gesprek aanwezig zijn. Dit raden wij soms ook aan.
De arts brengt uw huisarts op de hoogte via een digitale ontslagbrief. Als het nodig is maken we een controleafspraak of een afspraak voor vervolgonderzoeken. U krijgt hierover een brief op uw huisadres of via Mijn Rijnstate. Bij uw ontslag geven wij u een recept voor medicijnen mee. Met dit recept kunt u uw medicijnen ophalen bij uw eigen apotheek of bij de Rijnstate Poliapotheek. Het tijdstip van ontslag is meestal ‘s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur. 

Nazorg 

Als u denkt dat u na uw verblijf in het ziekenhuis niet genoeg opvang of verzorging thuis heeft, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de verpleegkundige. Samen met u en eventueel de transferverpleegkundige zoeken we naar een oplossing. Meer informatie leest u in de folder ‘Ontslag uit het ziekenhuis. Wat regelt u zelf?’

Notities 

U bent opgenomen in verband met: (eventueel in te vullen door de afdelingsarts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kunt u eventuele vragen voor uw arts of verpleegkundige noteren en zaken die spelen rondom uw aandoening.
Dit kan voor u een geheugensteun zijn tijdens een gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: