1. Afdeling Endoscopie
Maag-, Darm- en Leverziekten

Afdeling Endoscopie

Op de afdeling Endoscopie wordt onderzoek gedaan op verzoek van de maag-, darm- en leverarts (MDL-arts). Tevens verricht de MDL-arts onderzoek op verzoek van de huisarts.

Tijdens een endoscopisch onderzoek worden met behulp van een endoscoop (letterlijk: binnenkijker) delen van het maag/darmstelsel van binnen onderzocht. Ook is het mogelijk om kleine stukjes weefsel nader te onderzoeken (biopten). Verder zijn er allerlei specialistische instrumenten om inwendig kleine ingrepen te verrichten zonder dat grote operaties nodig zijn. Op de afdeling Endoscopie wordt tevens functieonderzoek verricht, bijvoorbeeld druk- en zuurmetingen.

Er zijn enkele dagdelen per week chirurgen en longartsen werkzaam om endoscopieonderzoek te verrichten. De kinderartsen voeren onderzoek uit in samenwerking met een MDL-arts.

Locatie

De afdeling Endoscopie in Arnhem bestaat uit zeven behandelkamers en een functiekamer. Daarnaast beschikken we over een voorbereidingsruimte en twee uitslaapruimtes met een capaciteit van zestien bedden.

Het team bestaat uit 26 medewerkers en alle MDL-artsen. De endoscopieverpleegkundige begeleidt de cliënt en assisteert de arts tijdens het onderzoek en behandeling. Daarnaast voert zij/hij zelfstandig functieonderzoeken uit. Ook beschikt de afdeling over een afdelingsassistent ter ondersteuning van het verpleegkundig personeel.

Contactgegevens

Voor afspraken voor onderzoeken of vragen met betrekking tot een onderzoek kunt u op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17.00 uur naar telefoonnummer 088 - 005 6800.

Routenummer in Rijnstate Arnhem: 18

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: