Maag-, Darm- en Leverziekten

Afdeling Endoscopie

Op de afdeling Endoscopie wordt onderzoek gedaan op verzoek van de maag-, darm- en leverarts (MDL-arts). Ook verricht de MDL-arts onderzoek op verzoek van de huisarts.

Tijdens een endoscopisch onderzoek worden met behulp van een endoscoop (letterlijk: binnenkijker) delen van het maag/darmstelsel van binnen onderzocht. Ook is het mogelijk om kleine stukjes weefsel nader te onderzoeken (biopten). Verder zijn er allerlei specialistische instrumenten om inwendig kleine ingrepen te verrichten zonder dat grote operaties nodig zijn. Op de afdeling Endoscopie wordt tevens functieonderzoek verricht, bijvoorbeeld druk- en zuurmetingen.

Er zijn enkele dagdelen per week chirurgen en longartsen werkzaam om endoscopieonderzoek te verrichten. De kinderartsen voeren onderzoek uit in samenwerking met een MDL-arts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: