Longgeneeskunde
Longfunctietest bij Rijnstate

Polikliniek Longfunctie

Longfunctieonderzoek

Op de Longfunctieafdeling worden vrijwel alle bestaande longfunctieonderzoeken verricht. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud, capaciteit, zuurstofopname en prikkelbaarheid van uw luchtwegen. Daarnaast verricht de Longfunctie, in opdracht van specialisten van het Slaapapneucentrum, slaaponderzoeken. De longfunctieonderzoeken worden voornamelijk aangevraagd door longartsen en kinderartsen en andere specialisten binnen Rijnstate. Huisartsen kunnen beperkt longfunctieonderzoek aanvragen. Longfunctie onderzoek is mogelijk vanaf een leeftijd van vijf jaar.

Locaties

De polikliniek Longfunctie bestaat uit zestien medewerkers en bevindt zich op vier locaties van Rijnstate.

 • Arnhem
 • Zevenaar
 • Velp
 • Arnhem-Zuid

Onze medewerkers

Op de Longfunctieafdeling kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

Spreekuurassistent

De spreekuurassistent zit aan de centrale balie van de polikliniek. Zij is de rechterhand van de arts. Zij zal u ontvangen en ervoor zorgdragen dat de arts, verpleegkundig specialist of de longfunctieanalist op de hoogte is van uw komst. De spreekuurassistent zal ook uw eventuele vervolgafspraken maken en u van informatie voorzien waar nodig. De spreekuurassistente zal zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen. Zo streeft zij er naar om waar mogelijk uw longfunctie onderzoek en afspraak bij de arts te combineren. Helaas is dit niet altijd mogelijk door bepaalde voorwaarden waaraan een longfunctieonderzoek moet voldoen.

Longfunctie analist

De longfunctie analist verricht in opdracht van diverse specialisten zelfstandig het longfunctie onderzoek uit en rapporteert de uitslag naar de aanvragende specialist. U moet dan denken aan blaastesten, fietstesten, allergietesten, bloedafname en slaaponderzoeken. Tijdens het onderzoek zal de analist u instrueren, coachen en zo nodig geruststellen om de testen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De analist zal u geen uitslagen doorgeven dit zal uw arts/longarts met u bespreken tijdens het eerst volgende bezoek op de polikliniek.

Spirometrist

Net als de longfunctie analist voert de spirometrist zelfstandig longfunctie onderzoek uit. Spirometristen hebben een 1 jarige interne opleiding afgerond en voeren daarom alleen basale longfunctie onderzoeken uit.

Longfunctie analist in opleiding

De opleiding tot longfunctie analist is een 3 tot 4 jarige HBO opleiding. Tijdens de opleiding is de Longfunctie analist in opleiding werkzaam op de polikliniek longfunctie. Hij/zij voert onder supervisor van een gediplomeerd longfunctie analist longfunctie onderzoeken uit. Stapsgewijs voert hij/zij steeds meer diverse onderzoeken zelfstandig uit.

Longfunctieonderzoeken

 • Spirometrie met of zonder medicatie
 • Residu meting
 • Diffusie meting
 • Bodyplethysmografie
 • Histamine provocatietest
 • Allergietest
 • Immunotherapie/ Xolair
 • Hyperventilatietesten
 • Ergometrie 
 • Tredmolen onderzoek
 • 6 minuten looptest / BODE
 • Mip/Mep
 • Shunt meting
 • Compliance 
 • Arteriepunctie met of zonder zuurstof
 • Mantoux 
 • Polygrafie (slaaponderzoek)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: