Longgeneeskunde
Longfunctietest bij Rijnstate

Afdeling Longgeneeskunde

Op de afdeling Longgeneeskunde worden patiënten opgenomen die last hebben van aandoeningen aan de luchtwegen of longen.

Bekijk de bezoektijden van deze afdeling.

Onze medewerkers

Als u bent opgenomen op de Longafdeling kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

Verpleging

Het verpleegkundig team op de afdeling is opgebouwd uit verschillende niveaus. Het team wordt geleid door twee afdelingshoofden. Verder bestaat het team uit longverpleegkundigen, basisverpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling verpleegkundigen en stagiaires.

Medisch specialist

De maatschap longartsen binnen Rijnstate bestaat uit 8 longartsen. Als patiënt heeft u een vaste longarts bij wie u terugkomt op de polikliniek. Op de afdeling zult u regelmatig één van de longartsen zien. Dit zal niet altijd uw eigen longarts zijn.

Zaalarts

De zaalarts is een longarts in opleiding (arts-assistent). Hij of zij werkt nauw samen met de longarts. De zaalarts komt in principe iedere werkdag bij u langs. De longarts ondersteunt de arts-assistent en geeft supervisie. De longarts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse zit aan de centrale balie op de verpleegafdeling. Zij ondersteunt de (long)artsen en verpleegkundigen op de afdeling, onder andere door het maken van afspraken voor onderzoeken en vervolgafspraken op de polikliniek.

Verpleegkundig specialist COPD (Nurse Practitioner)

Binnen de longafdeling werken twee verpleegkundig specialisten die gespecialiseerd zijn in COPD. Als u bent opgenomen met COPD is het mogelijk dat één van hen bij u langs komt.
Ook bestaat de kans dat uw poliklinische afspraak bij de verpleegkundig specialist COPD plaatsvindt. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van een longarts.

Verpleegkundig specialist Longoncologie (Nurse Practitioner) en Longoncologieverpleegkundige

De Verpleegkundig specialist longoncologie en Longoncologieverpleegkundige zijn gespecialiseerd in longoncologie. Zij werken onder supervisie van een longarts.
Als u bent opgenomen met longkanker is het mogelijk dat één van hen bij u langs komt.
Ook bestaat de kans dat u, na uw opname, een afspraak met één van hen krijgt op de polikliniek.

Fysiotherapeut

Aan de afdeling zijn fysiotherapeuten verbonden die u mogelijk tijdens uw opname begeleiden bij uw revalidatieproces. Hiervoor geeft de fysiotherapeut u vooral oefentherapie, voorlichting en begeleiding.

Diëtist

Op verzoek van uw medisch specialist kan de diëtist u bezoeken op de verpleegafdeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het eten tijdelijk niet lukt na een operatie of wanneer u een dieet moet volgen. Daarnaast kan de diëtist u begeleiden wanneer u ondervoed bent of dreigt te worden.

Transferfunctionaris

De verpleegkundige van de afdeling overlegt met u wat voor zorg u nodig zal hebben na ontslag. Indien er zorg nodig is, zal zij een aanmelding doen bij het transferbureau. De transferfunctionaris bekijkt of de hulp nodig is en regelt zaken voor u, zoals een indicatiestelling of een aanmelding bij een verpleeghuis of de thuiszorg.

Voedingsassistent

De maaltijden en koffie- en theerondes worden verzorgt door voedingsassistenten. Zij komen op vaste momenten op de dag bij u langs. Ook helpen zij u, indien nodig, bij het samenstellen van uw menu.

Afdelingsassistent

Het schoonmaken van de afdeling gebeurt door de afdelingsassistenten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: