Specialismen

Klinische chemie

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) doet onderzoek en metingen in uiteenlopende lichaamsvloeistoffen. Het laboratorium werkt op aanvraag vanuit Rijnstate, van huisartsen en verloskundigen uit een wijde regio rondom Arnhem-Zevenaar en van collega-laboratoria elders in het land. Vanaf 2024 valt het laboratorium onder Dicoon. Dicoon is opgericht door Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede en CWZ uit Nijmegen.

Onderzoeken

Naast de algemeen gangbare onderzoeken verricht het KCHL werk op speciale terreinen. Zo vindt er screening op chromosoomafwijkingen voor zwangeren plaats, beenmergonderzoek en flowcytometrie, gespecialiseerd bloedgroepenonderzoek en stollingsonderzoek, immunologisch- en allergieonderzoek, DNA-onderzoek en fertiliteitsonderzoek. Meer weten? Kijk op www.zekerweten.nl.

Bloedafname

Op alle locaties van Rijnstate (Arnhem, Arnhem-Zuid, Elst en Zevenaar) is er een laboratorium voor bloedafname. Hier kunt u op alle werkdagen en in Arnhem ook op zaterdagochtend terecht voor bloedafname. Daarnaast heeft het KCHL nog een uitgebreid netwerk van kleinere locaties voor bloedafname (prikposten) in Arnhem en de Liemers.

Bekijk de openingstijden en locaties

Accreditatie

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium zijn ISO 15189 en ISO 22870 (POCT) geaccrediteerd. Dit toont aan dat het laboratorium analyses op een zorgvuldige manier en op een kwalitatief hoog niveau uitvoert. De accreditatie is van toepassing op alle analyses die het laboratorium zelf uitvoert. Bekijk ook een overzicht van bepalingen KCHL. 

Als we resultaten krijgen door onderzoeken uit te besteden aan een extern laboratorium (verzendbepalingen), vallen deze resultaten niet onder accreditatie van ons laboratorium. Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium is te vinden onder accreditatienummer M039 op de website van de Raad voor Accreditatie. Daar staat ook de actuele scope vermeld. Het KCHL heeft een opleidingsbevoegdheid. Aanvragers zijn altijd welkom voor nadere uitleg of onderzoeksadvies bij één van de klinisch chemici.

Spermabank

De Spermabank van Rijnstate maakt deel uit van het KCHL. Er is een door de overheid erkende faciliteit voor de opslag van sperma.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: