1. Polikliniek Kindergeneeskunde
Kindergeneeskunde

Polikliniek Kindergeneeskunde

Op de polikliniek kindergeneeskunde komen u en uw kind als u een afspraak heeft met een kinderarts of een verpleegkundige. Het kan zijn dat uw kind via de huisarts doorverwezen is of dat u na een opname op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde een vervolg afspraak heeft met de kinderarts. U kunt terecht op de locaties Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar.

Wij hebben specialistische spreekuren, waarbij verschillende zorgverleners zoals kinderartsen, specialistisch verpleegkundigen/consulenten, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen worden ingeschakeld. Zo zijn er bijvoorbeeld spreekuren voor kinderen met astma, andere luchtwegproblemen, ADHD, diabetes, incontinentieproblemen (TIKA) en ontwikkelingsproblematiek.

Fotografie met dank aan Yvonne Glaser en Carla Kostelijk-Welboren.