Onze expertise
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Fysiotherapie

Fysiotherapie heeft tot doel het verminderen van pijn en het verbeteren van de functie van een deel van het lichaam. Soms speelt fysiotherapie een rol voorafgaand aan een andere behandeling, bijvoorbeeld een operatie. Het doel is dan de hand en/of pols in een optimale conditie te brengen, om de effectiviteit van de operatie te vergroten of het herstel te versnellen.

Ook als volledig herstel niet mogelijk is, kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen in het bereiken van de maximaal haalbare beweeglijkheid en functionaliteit en zo de kwaliteit van leven helpen verhogen. Dus zelfs als u chronische klachten heeft kan de fysiotherapeut de kwaliteit van uw leven helpen verhogen.

Voor het slagen van fysiotherapie is uw inzet onmisbaar. De therapeut kan u begeleiden en adviseren, maar u zult het werk moeten doen. Dat het soms even tegenzit en u het moeilijk vindt om door te zetten is heel begrijpelijk. Aarzel niet om dit met uw therapeut te bespreken.

Vaststellen van het behandelplan

Eerst heeft u een gesprek met de fysiotherapeut over uw klachten en wensen. Als u eerder al door een ander lid van het team bent behandeld, zult u merken dat uw fysiotherapeut al volledig op de hoogte is van uw situatie. Hij/zij is namelijk al vanaf het begin van uw behandeling betrokken geweest bij de teambesprekingen. Deze wisselwerking tussen de verschillende behandelaars blijft plaatsvinden zolang u door het team wordt behandeld. Dit zorgt er ook voor dat alle behandelingen goed op elkaar afgestemd worden.

De fysiotherapeut zal u onderzoeken en een aantal testen uitvoeren om de stand van zaken helder te krijgen. Bijvoorbeeld, hoe goed is de wond na een operatie genezen of hoeveel kunt u weer bewegen na een periode van rust.

Daarna stelt u samen een behandelplan op. Wat is het doel van de behandeling en hoe gaat u samen dat doel bereiken? Hierna gaat u beiden aan de slag. De therapeut motiveert en begeleidt u. Hij/zij houdt uw voorgang bij en rapporteert aan de rest van het team. U komt hiervoor regelmatig naar het ziekenhuis, maar u moet ook thuis voorgeschreven oefeningen doen. Ondanks de gezamenlijke inzet is het soms noodzakelijk dat uw doelen tijdens de behandeling moeten worden bijgesteld.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: