Hand- en polscentrum
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Onze expertise

Plastische chirurgie

Handchirurgie is in Nederland nog geen erkend specialisme. Een handchirurg is een chirurg met aantoonbare ervaring en belangstelling voor alle aspecten van de handchirurgie. Wel heeft de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie scherpe kwaliteitseisen opgesteld. U mag er van uitgaan dat als uw chirurg lid is van deze vereniging hij u een optimale behandeling kan garanderen. Eén van de plastisch chirurgen heeft de Europese registratie tot handchirurg (FESSH). Er zijn in Nederland slechts enkele chirurgen met deze registratie.

Orthopedie

Een orthopedisch chirurg is een specialist op het gebied van (bewegen van) botten, pezen en spieren. Het werkgebied van de orthopedie heeft overlap met andere medische specialisaties, zoals plastische chirurgie, chirurgie en reumatologie. Binnen Rijnstate zijn er goede samenwerkingsverbanden tussen de orthopedisch chirurgen en deze andere specialismen. Eén zo'n samenwerkingsverband is het multidisciplinaire Rijnstate Hand- en Polscentrum. De orthopedisch chirurgen die deel uitmaken van dit team zijn binnen het specialisme van de orthopedische chirurgie hoog gespecialiseerd op het gebied van hand en pols. Eén van de orthopedisch chirurgen heeft de Europese registratie tot handchirurg (FESSH). Er zijn in Nederland slechts enkele chirurgen met deze registratie.

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Vaak hebben patiënten die bij de revalidatiearts komen een lang behandeltraject nodig. De revalidatiearts stelt hiervoor het behandelplan op, dat zich op de eerste plaats richt op herstel en het leren omgaan met de eventuele beperkingen. De revalidatiearts is coördineert een revalidatieteam en bepaalt ook per patiënt welke therapeuten ingeschakeld moeten worden.

Traumachirurgie

Ongevalchirurgie of traumachirurgie is een specialisme dat slachtoffers van ernstige ongevallen behandelt. Deze patiënten hebben vaak verschillende letsels tegelijk van zowel zenuwstelsel, buik, borst en botten. De behandeling van de traumachirurg is gericht op behoud van functie; hiervoor wordt nauw samengewerkt met revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op u als functionerend mens en ziet uw lichamelijke of geestelijke beperkingen slechts als een onderdeel van uw leven. Een ergotherapeut kijkt daarom ook naar uw huis, uw werk en uw hobby’s. Het doel is beperkingen te verhelpen of u te helpen blijvende beperkingen te accepteren en hiermee te leren omgaan, zodat u zoveel mogelijk kwaliteit van leven houdt. Ergotherapeuten kunnen zich in allerlei gebieden specialiseren, maar de ergotherapeuten binnen ons Hand- en Polscentrum hebben zich nadrukkelijk toegelegd op handen, polsen en armen.

Lees meer over ergotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het verhelpen of verlichten van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat, waarbij de nadruk ligt op het doen van oefeningen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van andere therapieën, waarvan massage en warmtetherapie slechts enkele voorbeelden zijn. Fysiotherapeuten kunnen zich in allerlei gebieden specialiseren; de fysiotherapeuten van ons Hand- en Polscentrum hebben zich nadrukkelijk toegelegd op handen, polsen en armen.

Lees meer over fysiotherapie

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: