Hand- en polscentrum
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Informatief

Handexpertises

Arbeidsongeschiktheidskeuringen, oftewel handexpertises, worden in het Rijnstate Hand- en Polscentrum uitgevoerd door dr. Vehof. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, 088 - 005 7755. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u informatie over de verdere gang van zaken.

Second opinion

Wanneer u een second opinion, oftewel een tweede mening, aanvraagt, geeft een andere medisch deskundige dan uw huidige behandelaar een oordeel over uw klachten of behandeling. Dit is een recht dat elke patiënt in Nederland heeft, ongeacht de soort of ernst van de aandoening.

Bij het Rijnstate Hand- en Polscentrum voert dr. Vehof second opinions uit bij alle klachten aan de arm, pols en hand. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, 088 - 005 7755. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u informatie over de verdere gang van zaken.

Wanneer kunt u een second opinion aanvragen?

U kunt over elke medische beslissing van een behandelaar een second opinion aanvragen. Dit kan voor aanvang van een behandeling of wanneer de behandeling al is ingezet, maar ook wanneer uw arts vindt dat een behandeling (nog) niet nodig is.

Het is verstandig uw behandelend arts op de hoogte te stellen van uw voornemen een second opinion aan te vragen.

Doel van een second opinion

Een second opinion wordt meestal aangevraagd om twijfels over de diagnose of voorgestelde behandeling weg te nemen.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Neem voordat u een second opinion aanvraagt altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Veel verzekeraars vergoeden een second opinion in een aanvullend pakket. Wanneer de second opinion niet wordt vergoed moet u de kosten zelf dragen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: