Prenatale screening en diagnostiek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Prenatale screening

Onder prenatale screening vallen de volgende onderzoeken:

20 weken echo

De 20-weken echo is een onderzoek tijdens de zwangerschap. De 20-weken echo noemen we ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Met deze echo kunnen we onderzoeken of een kind lichamelijke afwijkingen heeft. Deze echo wordt gemaakt in de 20ste week van uw zwangerschap bij Esperance. Indien er een medische indicatie is vind er een Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) plaats. Die zal op poli gynaecologie plaats vinden.

Combinatietest

Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind downsyndroom (trisomie 21), trisomie18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom) heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor u of uw kind.

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken:

  1. een bloedonderzoek bij u, in de periode van negen tot veertien weken van de zwangerschap:
  2. de nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van elf tot veertien weken zwangerschap.

De combinatietest betaalt u zelf. Dit geldt ook voor vrouwen van 36 jaar of ouder. In sommige gevallen wordt de combinatietest vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Een uitzondering is als er sprake is van een medische indicatie, dan wordt de combinatietest altijd vergoed. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig. U kunt actuele informatie over vergoedingen vinden op de website van het RIVM. U kunt daarover ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

TRIDENT-studie, prenataal testen met de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek bij het ongeboren kind. Sinds 1 april 2014 kunt u als zwangere meedoen aan deze studie naar de nieuwe bloedtest. Er wordt dan bloed van u afgenomen om het DNA van de foetus te onderzoeken. In een laboratorium wordt het bloed getest op downsyndroom (trisomie 21), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). Het voordeel van de NIPT is dat het een veilige test is, zonder risico voor het ongeboren kind. Daar staat tegenover dat de NIPT geen 100 procent zekerheid geeft.

U komt alleen in aanmerking voor de NIPT als uit de combinatietest blijkt dat u een verhoogde kans heeft (gelijk aan of groter dan 1 op 200) op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 of als er andere medische redenen voor zijn. Ook als u 36 jaar en ouder bent, komt u alleen in aanmerking voor NIPT na een verhoogde kans op een trisomie na de combinatietest. De NIPT kan vanaf tien weken zwangerschap worden gedaan. De uitslag van de NIPT krijgt u na een à twee weken. De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn.

Afwijkende uitslag

Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat uw kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Om zekerheid te krijgen is verder onderzoek nodig in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie om de NIPT uitslag te bevestigen. De reden hiervoor is dat er een kleine kans is dat het kind toch geen trisomie heeft.

Niet-afwijkende uitslag

Bij een niet-afwijkende uitslag van de NIPT zijn er geen aanwijzingen dat uw kind trisomie 21, 18 of 13 heeft. De meeste vrouwen die NIPT laten doen zullen deze uitslag krijgen. Deze uitslag is betrouwbaar. Maar het kan gebeuren dat u bij een niet-afwijkende testuitslag toch een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom) krijgt. Deze kans is zeer klein (kleiner dan 1 op 1000). Derhalve wordt bij een niet-afwijkende uitslag geen vervolgonderzoek geadviseerd (www.meerovernipt.nl). De kosten van vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie) vallen in het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.

Interessante website

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: