Geboortezorg

Neonatologie

Het specialisme neonatologie houdt zich bezig met de problemen van pasgeboren kinderen. Op de afdeling Geboortezorg worden te vroeg geboren baby’s behandeld, baby’s die te licht van gewicht zijn of die het moeilijk hebben gehad tijdens of na de geboorte. Ook liggen hier baby’s die ziek zijn en daarom extra zorg nodig hebben.

Rijnstate is sinds 2002 erkend als enige neonataal post IC-HC centrum van het Radboudumc. Hiermee hebben wij een regionale functie voor kwetsbare zuigelingen met ernstige meervoudige problematiek, al dan niet na een verblijf op een neonatale intensive care in het Radboudumc.

Over intensieve zorg voor pasgeborenen

Gezinsgerichte zorg

Moeder en baby kunnen dag en nacht bij elkaar zijn op een gezinskamer als zorg nodig is voor een van beide of voor allebei. Het contact tussen ouders en baby is belangrijk. Zowel voor de ontwikkeling en groei van uw baby als voor het opbouwen van een band met elkaar. 
Door samen voor uw baby te zorgen willen we het verblijf in het ziekenhuis zoveel mogelijk op thuis laten lijken. Ruimte voor rust, maar ook om samen te zijn met uw gezin. Belangrijk daarbij is dat we u en uw partner betrekken in de zorg (net als thuis). Denk bijvoorbeeld aan het verschonen, wassen en voeden van uw baby. U raakt op deze manier snel vertrouwd met uw baby en leert uw baby kennen. De verpleegkundige of verzorgende kan ondersteunen waar dat nodig is. We noemen dit gezinsgerichte zorg.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Op de afdeling Geboortezorg verzorgen we baby’s volgens de principes van ontwikkelingsgerichte zorg. Dit betekent dat we bij het verzorgen en benaderen van uw baby steeds kijken naar wat uw baby aangeeft. We proberen de signalen (gedrag en lichaamstaal) van uw baby te lezen en vervolgens hierop in te spelen. Dit doen we samen met jullie als ouders. 

Op de kamer waar u samen verblijft proberen we de rust voor uw baby zo goed mogelijk te waarborgen. Mocht het op uw kamer te druk worden voor de baby, dan kunt u ook naar de familiekamer, waar u de mogelijkheid heeft om samen met uw bezoek te zijn.

Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ) is erop gericht uw pasgeboren baby te beschermen tegen voor hem onnatuurlijke omgevingsprikkels zoals geluid, licht etc. Het bevordert de ontwikkeling van uw baby. Baby’s die ziek, te klein of te vroeg geboren zijn en intensieve zorg behoeven, hebben baat bij een prikkelarme omgeving waardoor ze minder stress ervaren. Wilt u meer informatie over ontwikkelingsgerichte zorg, vraag het de verpleegkundige.

Cursus EHBO bij zuigelingen en kinderen

Ieder jaar belanden er duizenden kinderen op de Spoedeisende Hulp door ongelukken die in en rondom het huis gebeuren. Als ouder kunt u eerste hulp aan uw kindje verlenen en erger letsel voorkomen. Wilt u weten hoe u dit het beste kunt doen? Livis biedt verschillende cursussen aan.

Intensieve zorg voor pasgeborenen

Rijnstate is sinds 2002 erkend als enige neonataal post IC-HC centrum van het Radboudumc. Hiermee hebben wij een regionale functie voor kwetsbare pasgeborenen met ernstige enkel- of meervoudige problematiek, al dan niet na een verblijf op een neonatale intensive care in het Radboudumc.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: