Fysiotherapie in het ziekenhuis
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Fysiotherapie bij kanker

In het Oncologisch Centrum werken verschillende teams van chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, een patholoog en verpleegkundigen. Elk team is gespecialiseerd in een andere tumorsoort en komt regelmatig bij elkaar voor overleg over de behandeling. Als het nodig is, worden de teams ondersteund door een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist of medisch ethicus.

Fysiotherapie bij opname in het ziekenhuis

Op verwijzing van uw oncoloog kunt u vóór of tijdens uw opname in het ziekenhuis te maken krijgen met een van onze fysiotherapeuten. Het doel van fysiotherapie is om uw bewegend functioneren te verbeteren of op peil te houden, zodat u uw dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk uit kunt voeren. Hiervoor geeft de fysiotherapeut u vooral oefentherapie, voorlichting en begeleiding.

Fysiotherapie bij poliklinische behandeling

De behandeling bij kanker bestaat vaak uit een operatie, chemotherapie en/of bestraling. Bij deze behandelingen kunnen onder andere de volgende verschijnselen optreden:

 • vermoeidheid
 • conditieverlies
 • verlies van spierkracht
 • (gewrichts-) mobiliteitsklachten (stijfheid, beperkte bewegingen)
 • verstoorde balans in belasting/belastbaarheid
 • bewegingsangst
 • lymfoedeem (bijvoorbeeld een dikke arm of dik been)
 • benauwdheid of kortademigheid
 • spanningsklachten
 • bekkenbodemklachten (bij plassen of ontlasting)
 • belemmeringen bij arbeidsre-integratie/werkhervatting
 • pijn.

Bij deze problemen kan de fysiotherapeut in het ziekenhuis of bij u in de buurt u ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit:

 • conditietraining
 • krachttraining
 • functionele training
 • mobiliserende oefeningen
 • manuele therapie
 • houdingsadviezen
 • oedeemtherapie
 • ademhalingstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • massagetherapie
 • bekkenbodemtherapie
 • coaching/begeleiding/sturing
 • voorlichting en adviezen.

Beweging heeft een positief effect

Uit onderzoek is gebleken dat beweging een positieve invloed heeft op vermoeidheid, conditieverlies, verlies van spierkracht en daarmee ook op de kwaliteit van leven. Ook is er een positieve invloed op het verdragen van een behandeling, het herstel na een behandeling en eventuele terugkeer naar uw werk.

Op onze locatie in Zevenaar hebben we de speciale revalidatiegroep 'Programma Evenwicht'. Hier kunt u op maandag en vrijdag van 9.45 tot 10.45 uur trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook kunt u advies krijgen van een diëtist en begeleiding van een maatschappelijk werker. Uw behandelend arts of de oncologisch verpleegkundige kan u een verwijzing geven voor deze revalidatiegroep.

De fysiotherapeut stemt de behandeling altijd samen met u af op uw wensen en behoeften. Als u liever een fysiotherapeut bij u in de regio wilt, dan is het belangrijk om een fysiotherapeut te zoeken die geschoold is in de behandeling van patiënten met kanker. Onze oncologisch verpleegkundigen kunnen u helpen om een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de regio te zoeken.

Lees meer over oncologie bij Rijnstate

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: