Fysiotherapie in het ziekenhuis

Fysiotherapie bij kanker

In het Oncologisch Centrum werken verschillende teams van chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, een patholoog en verpleegkundigen. Elk team is gespecialiseerd in een andere tumorsoort en komt regelmatig bij elkaar voor overleg over de behandeling.

Als het nodig is, de teams ondersteund door een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist of medisch ethicus. Hier leest u meer over fysiotherapie.

Fysiotherapie bij opname in het ziekenhuis

U kunt vóór of tijdens uw opname in het ziekenhuis te maken krijgen met een van onze fysiotherapeuten. Het doel van fysiotherapie is om uw bewegend functioneren te verbeteren of op peil te houden, zodat u uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit kunt voeren.

De fysiotherapeut geeft u vooral oefentherapie, voorlichting en begeleiding.

Fysiotherapie bij poliklinische behandeling

De behandeling bij kanker bestaat vaak uit een operatie, chemotherapie en/of bestraling. Bij deze behandelingen kunnen onder andere de volgende verschijnselen optreden:

 • vermoeidheid
 • conditieverlies
 • verlies van spierkracht
 • stijfheid of beperkt kunnen bewegen 
 • verstoorde balans in belasting/belastbaarheid
 • bewegingsangst
 • lymfoedeem (bijvoorbeeld een dikke arm of dik been)
 • benauwdheid of kortademigheid
 • spanningsklachten
 • bekkenbodemklachten (bij plassen of ontlasting)
 • problemen met het opnieuwoppakken van uw werk
 • pijn.

Bij deze problemen kan de fysiotherapeut in het ziekenhuis of bij u in de buurt u ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit:

 • conditietraining
 • krachttraining
 • functionele training
 • mobiliserende oefeningen
 • manuele therapie
 • houdingsadviezen
 • oedeemtherapie
 • ademhalingstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • massagetherapie
 • bekkenbodemtherapie
 • coaching/begeleiding/sturing
 • voorlichting en adviezen.

Het programma Evenwicht

Beweging werkt goed tegen vermoeidheid, conditieverlies, verlies van spierkracht. En is dus goed voor uw kwaliteit van leven. Ook helpt beweging met het verdragen van een behandeling, het herstel na een behandeling en de terugkeer naar uw werk.

Op onze locatie in Zevenaar hebben we de speciale revalidatiegroep: Programma Evenwicht. Hier kunt u op maandag van 9.45 tot 10.45 uur trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook kunt u advies en hulp krijgen van een diëtist en maatschappelijk werker.

Meedoen met het programma Evenwicht?

Als u wilt deelnemen aan het programma Evenwicht, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de paramedische dienst (telefoonnummer 088 - 005 6366).

Daarna neemt de fysiotherapeut contact met u op voor een intakegesprek. Om deel te kunnen nemen, heeft u een verwijzing nodig. U kunt uw specialist of oncologieverpleegkundige hiernaar vragen. Zij kunnen u een verwijzing geven.

De fysiotherapeut past de behandeling altijd samen met u aan uw wensen en behoeften aan. Als u liever een fysiotherapeut bij u in de regio wilt, dan is het belangrijk om een fysiotherapeut te zoeken die is geschoold in de behandeling van patiënten met kanker. Onze oncologisch verpleegkundigen kunnen u helpen om een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de regio te zoeken.

Lees meer over oncologie bij Rijnstate

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: