Specialismen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Ergotherapie

Ergotherapeuten richten zich op de activiteiten en handelingen van het dagelijks leven bij mensen die daarbij problemen ondervinden. Ergotherapie zorgt ervoor dat mensen (weer) in staat zijn om in hun eigen omgeving de dagelijkse dingen te doen. Zo nodig met aanpassingen.

Samen met de patiënt

Samen met de patiënt kijkt de ergotherapeut welke handelingen van belang zijn en welke belemmeringen daarbij worden ervaren. Als het nodig is, neemt de ergotherapeut een aantal tests af om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u bepaalde activiteiten uitvoert. Op basis van uw mogelijkheden en eigen inbreng stelt de ergotherapeut een behandelprogramma of advies op.

Behandelprogramma

Het behandelprogramma of advies kan bijvoorbeeld bestaan uit gebruikmaking van hulpmiddelen en/ of aanpassingen (in huis of op de werkplek), het hanteren van een andere dagindeling of training van handelingen uit het dagelijks leven.

Wanneer ergotherapie?

In Rijnstate kunt u vóór uw behandeling of opname in het ziekenhuis, tijdens uw behandeling of opname in het ziekenhuis en/of na uw ontslag (ter revalidatie) met ergotherapie te maken krijgen. De ergotherapeuten werken nauw samen met medisch specialisten en met andere (paramedische) deskundigen in het ziekenhuis. De behandelingen kunnen zo nodig ook in de dagbehandeling of thuissituatie plaatsvinden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: