Chirurgie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Leerafdeling Orthopedie/Chirurgie

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie/Chirurgie in Rijnstate Arnhem of in Rijnstate Zevenaar. Deze afdelingen zijn leerafdelingen.
Hier leest u wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent.

Wat is een leerafdeling? 

Op een leerafdeling worden de patiënten verpleegd door verpleegkundigen in opleiding. Zij staan onder voortdurende supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. De leerafdeling is per studiejaar in totaal veertig weken in bedrijf. Er zijn dan tien stagiaires aan het werk in de dag- en avonddiensten, zowel door de weeks als in het weekend. Er zijn vijf stagiaires geplaatst op de verpleegafdeling Orthopedie en vijf stagiaires op de verpleegafdeling Chirurgie.
De stagiaires volgen de opleiding in het dagonderwijs en leren het beroep in de praktijk door middel van stages. Op de leerafdeling leren ze de organisatie van de zorg en leren ze de verantwoordelijkheid voor de zorg te dragen. De voortgang van de stagiaires op de leerafdeling wordt bewaakt door het afdelingshoofd en de praktijkopleider. Er lopen studenten Verpleegkunde op mbo-niveau 4 en op hbo-niveau 5 stage. De stages duren gemiddeld 17 tot 30 weken.
Tijdens de stage voeren stagiaires verschillende opdrachten en handelingen uit. Dit is afhankelijk van het niveau van de stagiaire en van het jaar van de opleiding waarin de stagiaire zit.

Wat merkt u ervan? 

Voor u betekent de leerafdeling dat u te maken krijgt met verpleegkundigen en stagiaires.
In het begin van de stages verplegen de stagiaire en een gediplomeerde verpleegkundige u samen. In het verdere verloop van de stage verpleegt de stagiaire u zelfstandig. Er is altijd een gediplomeerd verpleegkundige op de achtergrond aanwezig die ingeschakeld kan worden.

Kwaliteit van zorg 

De kwaliteit van zorg op de leerafdeling voldoet aan dezelfde criteria als de zorg op andere verpleegafdelingen. U krijgt dus dezelfde kwaliteit van zorg. En doordat er meer personeel aanwezig is, is er op een leerafdeling meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor u.

Waarom een leerafdeling? 

Rijnstate heeft een leerafdeling om een aantal redenen. Allereerst is de behoefte aan geschoold personeel in ziekenhuizen groot. Door stages aan te bieden proberen wij de belangstelling voor werken in de zorg te vergroten. De stagiaire krijgt zo de gelegenheid om de op school geleerde vaardigheden in de praktijk uit te voeren. Ook leert de stagiaire de zorgvraag te analyseren en de zorg te organiseren. Op deze manier raken de stagiaires thuis in ons ziekenhuis en kiezen ze na hun stage wellicht eerder voor een baan in ons ziekenhuis. Wij zijn er trots op dat we toekomstige beroepsbeoefenaren een stageplaats kunnen bieden in onze organisatie.

Tot slot is een leerafdeling een leerzame uitdaging voor de stagiaires, zij kunnen hiermee een goede start maken voor later. Daarnaast leren de gediplomeerde verpleegkundigen ook van de stagiaires. De gediplomeerde verpleegkundigen zullen anders tegen verpleegproblemen aankijken en ze blijven op de hoogte van eventuele vernieuwingen in de zorg.

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen? Bespreek deze gerust met de verpleegkundige of met het hoofd Zorgteam Orthopedie/Chirurgie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: