Afdeling Traumatologie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Wat gebeurt er op de afdeling?

Dag van opname

Als uw opname gepland is, moet u op de dag van opname meestal nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u niets meer mag hebben gegeten en gedronken vanaf middernacht (0.00 uur). U meldt zich bij de secretaresse. Daarna haalt de verpleegkundige u op uit het dagverblijf. Ze vertelt u over wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en neemt de bloeddruk, temperatuur en pols op.

Een apothekersassistent komt bij u langs om uw thuismedicatie met u te bespreken.

Artsenvisite

Op werkdagen komt de zaalarts met een verpleegkundige bij u langs tussen 8.00 en 9.00 uur. Soms loopt er een specialist mee en meestal ook een coassistent. Dit is voor u hét moment om vragen te stellen. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, dan horen zij dit graag van u.

De specialist die u geopereerd heeft, zal proberen om na de operatie bij u langs te komen om u uit te leggen hoe de operatie is verlopen. U kunt ook de zaalarts hiernaar vragen.

In het weekend komt een dienstdoende specialist naar de afdeling. Deze bezoekt u alleen als uw situatie extra aandacht nodig heeft.

Nachtdienst

Iedere avond en nacht heeft een zaalarts dienst voor spoedgevallen en problemen met patiënten die zijn opgenomen.

Gesprek met de arts

Wilt u een gesprek met de arts, bijvoorbeeld samen met uw familie, dan kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

Psychische en sociale begeleiding

Op de afdeling Traumatologie kunt u als dat nodig is psychische en sociale begeleiding krijgen. Natuurlijk alleen als u dit prettig vindt. Op de andere afdelingen kan uw arts in overleg met u een psycholoog of een maatschappelijk werker inschakelen.

Dagindeling

  • 08.00 - 09.00 uur ontbijt
  • ± 10.00 uur koffie/thee
  • 12.00 – 13.00 uur broodmaaltijd
  • ± 14.00 uur koffie/thee
  • 17.00 - 18.00 uur warme maaltijd
  • ± 19.00 uur koffie/thee

Bezoek

Bezoek is dagelijks welkom tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 17.30 en 20.00 uur.
Voor de rust op de afdeling mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk bij een patiënt komen. Bij bijzondere omstandigheden is er altijd overleg mogelijk over afwijkende bezoektijden.

Bellen

U kunt gebruikmaken van een vaste telefoon en van uw mobiele telefoon. Wij vragen u vriendelijk om tussen 22.00 uur en 07.00 uur niet te bellen. Vraag ook uw familie en vrienden om u in deze periode niet te bellen. Dit vragen we voor de rust op de afdeling.

Patiëntendossier

Alle medische gegevens worden vermeld in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze kunt u inzien via Mijn Rijnstate, de beveiligde website voor onze patiënten. U logt in met uw DigiD met controlefunctie of met de DigiD-app.

Naar huis

De dag voor u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u wat nog geregeld moet worden. Hij/zij bespreekt met u hoe u naar huis gaat en regelt zo nodig het vervoer. U heeft ook een ontslaggesprek met de verpleegkundige. De apothekersassistente komt bij u langs om de ontslagmedicatie met u te bespreken en afspraken te maken over het afhalen van de medicatie.

Op de dag dat u naar huis gaat krijgt u de ontslagpapieren mee. U kunt de afdeling meestal verlaten tussen 9.00 en 10.00 uur. Uw familieleden of kennissen kunnen u van de afdeling ophalen.
Rijnstate verstuurt de ontslagbrief digitaal naar uw huisarts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: