Chirurgie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Afdeling Traumatologie

U bent opgenomen op de afdeling of Traumatologie van Rijnstate Arnhem. Hier leest u informatie over deze afdelingen, de medewerkers en de gang van zaken op de afdeling.

Wij wensen u een goed verblijf toe.

Informatie over de afdelingen

Waar zijn de afdelingen?
De verpleegafdeling Traumatologie vindt u op de 6e verdieping (B6) van Rijnstate Arnhem.

  • Afdeling Traumatologie (B6, vleugel 2)

De chirurgisch-verpleegkundige afdelingen vindt u hier:

  • Oncologische heelkunde 1 / Algemene chirurgie (B5, vleugel 1)
  • Vaatchirurgie (B5, vleugel 2)
  • Oncologische heelkunde 2 / Maag-/darmchirurgie (B5, vleugel 3)

Hoe is de afdeling ingedeeld?
Er zijn 1-, 2-, 3- en 4-persoons kamers op de afdeling. Dicht bij uw kamer zijn ruimtes met wc, wastafel en douche. Wij raden u aan deze ruimte niet op slot te doen als u ze gebruikt. Geef liever via het schuifje op de deur aan dat deze bezet is. Zo voorkomt u dat verpleegkundigen niet bij u kunnen komen als ze u moeten helpen als het nodig is.

Midden op de afdeling is de verpleegpost met balie. In de centrale ruimte bij de liften is een dagverblijf met televisie. Op de afdeling mag niet worden gerookt.

Medewerkers van de afdeling

Op de afdeling werken onder meer een afdelingshoofd, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling-verpleegkundigen, service-assistenten, facilitair assistenten en afdelingssecretaresses. De verantwoordelijkheid en leiding ligt bij het afdelingshoofd.

Verpleegkundigen
Verpleegkundigen zijn vierentwintig uur per dag op de afdeling aanwezig. Bij vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht. Wij proberen ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige.
De verpleegkundige is tijdens zijn/haar dienst verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg voor een aantal patiënten. Op het bord in de gang kunt u zien wie er dienst heeft. Onder of achter het kamernummer staat de naam van de verpleegkundige.

Op elke afdeling werken leerling-verpleegkundigen. Zij werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Service-assistenten
Service-assistenten zorgen voor de voeding op de afdeling. Bij veranderingen of vragen over voeding kunt u bij hen terecht. Ook kunnen zij u helpen bij het invullen van de voedingsformulieren.

Veilig voedsel
Bij Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u hier krijgt. Zij houden zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u het best kunt omgaan met het eten dat u van ons krijgt en met etenswaren die u misschien zelf heeft meegebracht. Zo helpt u voorkomen dat u ziek wordt door het eten van 'besmet' voedsel. De service-assistenten kunnen u informatie geven met adviezen over voedselveiligheid.

Facilitair assistenten 
Facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken onder andere de bedden op van de patiënten die uit bed mogen.

Afdelingssecretaresse
De afdelingssecretaresse verzorgt alle administratie rond uw verblijf in het ziekenhuis. Om opdrachten te verwerken heeft zij toegang tot uw dossier.

Fysiotherapeuten
Een fysiotherapeut hoort niet bij het vaste personeel van de afdeling, maar is regelmatig op de afdeling. Het kan zijn dat uw arts een fysiotherapeut voor u inschakelt. De fysiotherapeut maakt voor u een behandelplan dat kan bestaan uit bewegingstherapie op bed, ontspanningsoefeningen of bijvoorbeeld het aanleren van technieken die u nodig heeft om opnieuw te gaan zitten, staan of lopen.

Tijdens de opname kunt u gebruik maken van eventuele hulpmiddelen van het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis kunt u hiervoor terecht bij de uitleen van de thuiszorg.

Apothekersassistent
De apothekersassistent is er bij opname voor verantwoordelijk dat uw (thuis )medicatie goed staat geregistreerd. Als u weer naar huis gaat geeft zij uw medicatiegebruik van dat moment door aan uw apotheek en/of verpleeghuis. Zij bespreekt de ontslagmedicatie met u en maakt afspraken met u over het ophalen of bezorgen van uw medicijnen.

Medisch team

Verpleegkundig specialist
Ook zijn er verpleegkundig specialisten werkzaam op afdeling Traumatologie, Orthopedie en Vaatchirurgie. Zij zijn samen met de medisch specialist verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. De verpleegkundig specialist coördineert de zorg en vertelt u en/of uw familie hoe uw opname verloopt.

Medisch specialisten
In Rijnstate Arnhem werken de chirurgen en orthopeden in teamverband. Zij hebben afwisselend dienst voor de Spoedeisende Hulp. Iedere specialist heeft naast de algemene chirurgie of orthopedie een aantal aandachtsgebieden. Het kan daarom gebeuren dat uw operatie gedaan wordt door uw 'eigen' arts samen met een andere chirurg of orthopedisch chirurg. Het kan ook zo zijn dat u door een andere specialist dan uw eigen specialist wordt geopereerd. Dit wordt vanzelfsprekend van tevoren met u besproken.

Specialisten in opleiding
De chirurgen en orthopeden worden bijgestaan door chirurgen in opleiding en orthopeden in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot chirurg of orthopeed. Zij zijn de eerst verantwoordelijken voor de dagelijkse medische zorg op de verpleegafdelingen. Zij worden zaalartsen genoemd. Zij werken onder supervisie (toezicht) van een specialist. De zaalarts bezoekt u op doordeweekse dagen en overlegt met zijn supervisor. Het kan dus voorkomen dat u niet uw eigen arts treft. In het weekend werkt er een dienstdoende arts op de afdeling.

Coassistenten
In Rijnstate Arnhem werken coassistenten. Dit zijn studenten Geneeskunde die in het vijfde of zesde jaar van hun opleiding zitten. De theorie van hun opleiding hebben ze gehad. In het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Het kan daarom gebeuren dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent, vervolgens door de behandelend arts. Omdat coassistenten nog in opleiding zijn, kan het voorkomen dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: