Cardiologie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Verpleegafdeling Hartziekten

U wordt opgenomen op de afdeling Hartziekten als u een onderzoek en/of behandeling aan uw hart moet ondergaan of wanneer u geobserveerd moet worden in verband met hartklachten. Op deze afdeling start ook het revalidatietraject na de cardiologische behandelingen.

Soms is het nodig om uw hartritme te observeren. De afdeling Hartziekten beschikt over bedden waar monitoring van uw hart plaatsvindt via telemetrie. Hiermee wordt het ritme van uw hart op afstand bewaakt. Telemetrie betekent letterlijk: meten op afstand. Dit gebeurt via een kastje dat u bij zich draagt. Het kastje registreert uw hartslag en stuurt de gegevens door naar een computer op de afdeling.

Twee keer per week komt er een cardioloog aan uw bed, de overige dagen een arts-assistent. Voorafgaand aan deze visite is er altijd een gesprek tussen de verantwoordelijk verpleegkundige en de arts, waarin gegevens worden uitgewisseld over uw situatie. Aan de hand hiervan zetten we het verdere behandeltraject uit.

Uw ontslag uit het ziekenhuis vanaf de afdeling Hartziekten vindt in de ochtend plaats. Bereid uw familie hier tijdig op voor.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: