Cardiologie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Polikliniek Hartrevalidatie

U heeft een hartinfarct doorgemaakt, u bent gedotterd of aan uw hart geopereerd. U bent hiervoor enige tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest en nu mag u naar huis. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis bent u onder begeleiding van de cardioloog, de fysiotherapeut en de verpleging gestart met revalidatie. Omdat het van belang is dat u hier na ontslag mee verder gaat, biedt het ziekenhuis u een poliklinisch hartrevalidatieprogramma aan. In de folder Hartrevalidatie vindt u hierover meer informatie.

Wat houdt hartrevalidatie in?

Het doel van het hartrevalidatieprogramma is om u in een zo goed mogelijke fysieke, sociale en psychische conditie te brengen. Daarnaast begeleiden diverse professionals u in het ontwikkelen en/of behouden van een gezonde leefstijl om het risico op een nieuw hartincident te verkleinen.

Het team

Het hartrevalidatieteam bestaat uit:

  • cardiovasculair verpleegkundige
  • cardioloog
  • fysiotherapeut
  • psycholoog
  • maatschappelijk werker
  • diëtist

Contact

U kunt op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Hartrevalidatie/Hartfalen van 8.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 088 - 005 8579. Of start een e-consult via Mijn Rijnstate. 

Bij acute lichamelijke klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts, de Huisartsenpost of 112.

Verpleegkundig spreekuur

Het verpleegkundig spreekuur Hartrevalidatie vindt plaats in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar en Rijnstate Arnhem-Zuid.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: