1. Pacemaker en ICD
Cardiologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Pacemaker en ICD

De spreekuren voor patiënten met een pacemaker, ICD of Inwendige hartritmemonitor (ILR) vinden plaats op de polikliniek Cardiologie. De spreekuren worden verzorgd door cardiologen, een Physician Assistant en pacemakertechnici.

Wanneer u in aanmerking komt voor een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) spreekt u voor- en na de ingreep ook de ICD-verpleegkundige. De ICD-verpleegkundige zorgt ervoor dat u en uw naasten informatie krijgen over de ICD en de leefregels na het implanteren van de ICD. De ICD-verpleegkundigen zijn werkzaam op de polikliniek Hartrevalidatie.