1. Laboratorium Klinische Farmacie
Apotheek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Laboratorium Klinische Farmacie

De ziekenhuisapotheek van Rijnstate heeft een eigen laboratorium: het Laboratorium Klinische Farmacie (LKF). Dit laboratorium meet de concentraties van geneesmiddelen in bloed of urine voor Therapeutic Drug Monitoring of toxicologie.

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) is het individualiseren en optimaliseren van geneesmiddelentherapie op basis van resultaten van de gemeten concentratie in lichaamsmateriaal. Bij metingen in het kader van de toxicologie gaat het vaak om het stellen van de juiste diagnose bij bedoelde of niet-bedoelde vergiftigingen met geneesmiddelen. Een juist advies van een van de ziekenhuisapothekers is een belangrijk onderdeel van deze analyses. Ook verricht het Laboratorium Klinische Farmacie farmaceutische analyses ter controle van de geneesmiddelen die in de ziekenhuisapotheek bereid worden.

ISO15189

Het Laboratorium Klinische Farmacie (LKF) is ISO15189 geaccrediteerd. Dit toont aan dat het laboratorium haar analyses op een zorgvuldige wijze en op een kwalitatief hoog niveau uitvoert. De accreditatie is van toepassing op alle Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie analyses en op de Interpretatie van Farmacogenetisch onderzoek. Het laboratorium Klinische Farmacie is te vinden onder accreditatienummer M313 op de website van de Raad voor Accreditatie

Medische diensten van het Laboratorium Klinische Farmacie

Een overzicht van alle beschikbare analyses kunt u vinden in de spiegelbepalingen Laboratorium Klinische Farmacie. Hierin staat per analyse het benodigd volume per monster, de doorlooptijd en de referentiewaarde aangegeven. Als er speciale eisen aan een monster zijn bij het vervoer naar het Laboratorium Klinische Farmacie, dan staat dit hier ook in aangegeven.

Medisch advies

De ziekenhuisapotheker van het Laboratorium Klinische Farmacie geeft u graag advies over de aanvraag en interpretatie van analyses in het kader van Therapeutic Drug Monitoring of toxicologie. U kunt de ziekenhuisapotheker bereiken via telefoonnummer 088 - 005 7012. Bij afwezigheid van de ziekenhuisapotheker van het Laboratorium Klinische Farmacie kunt u contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. U kunt dan bellen naar 088 - 005 8888 en vragen naar de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Beveiligen van persoonlijke informatie

Alle medewerkers van Rijnstate hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot informatie die zij in hun werkomgeving krijgen over patiënten.

Voor de analisten van het Laboratorium Klinische Farmacie geldt dat zij geen resultaten van analyses doorgeven aan derden, behalve aan de dienstdoende ziekenhuisapotheker, de ziekenhuisapotheker van het Laboratorium Klinische Farmacie of de vervanger. In verband met interpretatie en uitleg bij het geven van een uitslag, mogen alleen ziekenhuisapothekers een uitslag bespreken met een aanvrager.

Klachten en suggesties

Heeft u klachten of suggesties voor het Laboratorium Klinische Farmacie. Laat het ons weten door dit formulier in te vullen.